Turudvalget

Oprindelig var turudvalgets opgave godekende de klubture, som frivillige forslog, og efterfølgende godkende budgetter og turbeskrivelser. Turudvalget stod også for at lægge turbeskrivelserne op på hjemmesiden og i øvrigt koordinerede med turlederne med de udforinger de fik undervejs. Det var også turudvalget der skulle indsamle regnskaber fra alle klubture til kasseren. Disse opgaver varertager forretningsføreren for turudvalget, herunder også opsætning af de fleste klubture i medlemssystemet.

Der er dog et ønske om at genskabe turudvalget primært for at sparre omkring nye destinationer, og netværke med andre personer i ski-miljøet for at finde bedre og billigere muligheder for vores medlemmer.

Ønkser du at lave en klubtur eller blive en del at det nye turudvalg, så kontakt turudvalget på turudvalget@hareski.dk, eller ring til forretningsføreren på 31400049. Det er nogle gange også muligt at blive medhjælper hos en anden turleder inden man selv har det fulde ansvar – ring også her til forretningsføreren for at få en snak om dine muligheder.

Turlederne

Turlederne mødes 1 til 2 gange om året. Første gang i foråret for at fortælle om afvikling og erfaringer fra netop afsluttede klubture. Anden gang typisk om efteråret når vi afholder kursus i medlemssystemet, og ellers er flere turledere en fast del klubdage, hvor de møder medlemmerne.

Turudvalget har desuden en lukket Facebook gruppe, hvor de deler erfaringer med hinanden og få hjælp, hvis man lige sidder fast i medlemssystemet, eller bare lige har et godt råd, således at de hele tiden kan forny og og hjælpe hinanden med at blive bedre til at give medlemmerne bedre oplevelser.

Grundlæggende regler for klubture i Skiklubben Hareskov:

 • En sæsons skiture skal afspejle at Skiklubben Hareskov er en sportsklub (for alle aldre og niveauer).
 • Turlederen definerer turens formål og idé i samarbejde med klubbens turudvalget, som i øjeblikket varetages dagligt af forretningsføreren.
 • Turudvalget/forretningsføren skal godkende en tur inden den udbydes til medlemmerne. Liste over klubture bliver desuden godtkendt af bestyrelsen.
 • Alle klubture udbydes inklusive undervisning/træning, så vidt muligt med klubbens egne uddannede instruktører. Udgifter hertil indgår i turenes pris.
 • Turenes gennemførelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding, og kan aflyses ved for lavt deltagerantal.
 • Børn skal generelt tilbydes turene til en mindre pris, der afspejler de opnåede rabatter ved f.eks. rejse og liftkort samt andet tilskud.
 • Medlemmerne deltager på eget ansvar, og sørger selv for fornødne forsikringer.
 • I tilfælde af framelding gælder som hovedregel, at turen holdes skadesløs.
 • Turenes priser er angivet med forbehold for prisstigninger af enhver art.
 • Klubbens ture er åbne, og udbydes samtidig til alle medlemmer og pladserne besættes efter ”først til mølle” princippet.
 • Kun medlemmer af Skiklubben Hareskov, alternativt medlemmer af Dansk Skiforbund, kan deltage i klubbens ture.