Skiteamets klubture og træningssamlinger

Skiteamets ture begynder allerede i sommerferien og strækker sig frem til slutningen af april. Over sommeren har vi også træningssamlinger, både med og uden sne under fødderne.

Vi tror på alsidighed og derfor har turene forskelligt fokus. På udvalgte ture arbejdes der fokuseret på teknik og friløb, hvor vi både bevæger os ud i terrænet, med dybsne og pukler. Andre ture, bestemt dem som læner sig op af konkurrencerne, er deciderede porttrænignsture. Ens for alle turene er at der arbejdes med sammenspillet mellem portkørsel og teknisk træning.

Forældregruppen bag skiteamet arrangere også træningssamlinger i Danmark, som f.eks. besøg på en klatrebane i Nordsjælland. Du kan se hjemmelige aktiviteter ved trykke på knappen herunder: