Praktisk om Skiklubben Hareskovs handicapudstyr til skiløb:”Grejbanken”:

Handicapudvalget har igennem en række donationer over de seneste 8 år fået opbygget en ”grejbank”, der i dag rummer bi-ski, sit-ski, krykski, skikælk og samtaleudstyr + veste i størrelser fra små børn til voksne. Udstyret udlånes til brugere i både nærområdet og så vidt det rækker også til brugere i det øvrige Danmark. Skiklubben arbejder kontinuerligt på at tilvejebringe endnu mere udstyr og derved skabe større fleksibilitet, for således at kunne tilgodese en endnu større målgruppe af skiløbere.

”Grejbanken” har:

Sit-ski i forskellige sæde-og ryglænsstørrelser. Der monteres sæde og ryglænsstørrelse efter brugerens højde og drøjde. Sit-skien anvendes af personer, der er selvhjulpne og som har funktionalitet og mobilitet til at kontrollere bevægelser i minimum den øverste del af overkroppen. 

Sit-skien består af et sæde, der monteres på en ramme, der igen påsættes en almindelig ski. Skiløberen spændes fast i sædet og kan ved hjælp af vægtforskydning styre sit-skien. Til støtte for at holde balancen har skiløberen et par krykski, der er to individuelt tilpasset små krykker med en lille ski som fod, der gør det muligt at glide gennem sneen. Sit-skien kan påmonteres en bøjle, der gør det muligt for en pilot at styre sit-skien på samme vis som beskrevetnedenforom bi-ski.

Bi-ski i forskellige størrelser fra lille over medium til stor og ekstra stor. Bi-skien anvendes primært til børn, unge og voksne mennesker med multible handicaps, der grundet funktionsnedsættelsen ikke selvstændigt kan køre på ski. Skiløberen sidder i et sæde, der er placeret på to ski. Skiløberen stabiliseres ved H-seler og kan om nødvendigt stabiliseres yderligere ved hjælp af positioneringspuder, der tilpasses den enkelte i forhold til det handicap, personen har. Bi-skien styres af en pilot (hjælper), der kører på ski bag bi-skien. Hjælperen skal være en erfaren skiløber.

Da både bi-ski og sit-ski gør skiløberen forholdsvis immobil, betyder det meget, at skiløberen sidder behageligt og sikkert. Vær opmærksom på, at det kan være ret koldt at sidde stille i længere tid af gangen.

Krykski i forskellige størrelser. Krykski er som ovenfor nævnt en krykke med en lille ski som fod. Lave krykski anvendes primært af sitskiløberne. Længere krykski af benamputerede. Krykskiene anvendes til støtte for skiløberens balance, på næsten samme vis, som skistavene anvendes af øvrige skiløbere.

Skikælk. Skikælken bruges i langrend, hvor løberen sidder ned og bringer sig fremad ved hjælp af skistave. Skikælken kan indstilles, så den kan bruges af forskellige størrelse langrendsløbere. 

Samtaleudstyr og veste: Den blinde eller svagtseende skiløber vil typisk skulle løbe efter en guide. Guiden kan enten bære en vest, så vedkommende tydeligt kan ses af både skiløberen og de andre skiløbere. Samtalen mellem de to foregår gennem et mikrofonsæt, så skiløberen kan følge lyden af guidens instruktioner. På skibakkerne bør både du og din guide bære en vest påskrevet ordene “BLIND og GUIDE”. Dette er et signal til de øvrige skiløbere om at udvise hensyn. En guide skal være en god skiløber, der har overskud til både sit eget skiløb og at guide.

Denne disciplin kræver et rigtig godt samarbejde, en god koordination og meget stor tillid mellem guiden og den synshandicappede skiløber.

Herudover forefindes udstyr til reparationer og transport mm.

Udlånsbetingelser: 

Ovennævnte udstyr stilles gratis til rådighed for brugerne. Det kan lånes af medlemmer af Skiklubben Hareskov. Der betales ikke for leje, men Handicapudvalget ser meget gerne, at lejen erstattes af et aktivt medlemskab af skiklubben eller skiklubber, der har partnerskabsaftale med klubben. 

Udstyret er ikke forsikret af skiklubben, så udstyret skal være forsikret i forhold til beskadigelse eller bortkomst ved tyveri via lånernes private forsikring. 

I forbindelse med udlån af udstyret er der krav om, at lånerne skal instrueres i brugen af udstyret ligesom udstyret skal tilpasses den enkelte brugers størrelse og øvrige behov. 

Lånerne betaler selv for omkostninger i forbindelse med afhentning og tilbagelevering af udstyret, der befinder sig på Skiklubben Hareskovs adresse eller på en af handicapudvalgets private adresser. 

Ved udlån bekræftes aftalen via email.  Inden da skal følgende information være modtaget: medlemsnummer, navn, adresse, mobil, email, destination, forventet afhentning og returleveringsdag, brugers handicap, brugers vægt, højde, hoftebredde og funktionsnedsættelse (kontrol af hoved, overkrop, arme og ben). Alle disse informationer hjælper til, at vi kan matche udstyret med brugerens behov.  

Yderligere er det også vigtigt specielt ved bi-ski og til dels også ved sit-ski, at pilotens skiniveau indikeres. Handicapudvalget anbefaler, at brugerne selv, inden aftalen bliver indgået, er vidende om gældende krav til pilotens færdigheder på den destination, man ønsker at rejse til.