Checkliste for turdeltagelse

Checkliste i forbindelse med deltagelse af handicappede på ture i Skiklubben Hareskov.

For alle handicap gælder, at en god og fyldestgørende planlægning er en forudsætning for en vellykket og problemfri oplevelse for alle turdeltagere.
Indledningsvis bør vi definere de typer af handicappede skiløbere der kan tænkes at deltage på klubbens ture. Dernæst de typiske behov og krav for at de praktiske ting vil fungere for disse.

 • Benamputerede skiløbere er typisk meget velfungerende og få praktiske hensyn er nødvendige for deres deltagelse på en tur. De benytter ofte en protese under skiløb, hvis de er amputeret under knæet eller står på et ben med krykkeski, hvis de er amputeret over knæet.
 • Synshandicappede skiløbere er enten svagt-synede eller helt blinde. Der skal typisk ikke tages særlige forholdsregler for at det praktiske med indkvartering osv. fungerer. Denne type skiløber vil stort set altid have en forløber/guide med sig som hjælper både på og udenfor pisten.
 • Rygmarvsskadede skiløbere er ofte kørestolsbrugere, men kan også være gående, hvis skaden en inkomplet. Gruppen omfatter alt fra gående inkomplet skadede personer, hvor man vil have svært ved at se handicappet til personer der er lamme fra solar plexus og ned. Personer med højere skader end solar plexus er typisk også funktionshæmmede i armene, hvilket gør selvstændigt skiløb vanskeligt. Denne gruppe skiløbere kræver at en del praktiske forhold er på plads for at kunne fungere på en ski destination. Denne gruppe skiløbere benytter oftest en sitski. En rygmarvsskadet skiløber vil som regel have en hjælper/ven/familie med der kan hjælpe og vejlede andre med at hjælpe. Husk altid at spørge kørestolsbrugeren om hvordan man kan hjælpe før man bare tager fat
 • Udviklingshandicappede dækker over en stor gruppe, men det vigtigste er at personer med udviklingshandicap er både fysisk og kognitivt udfordrede. De fysiske handicap kan være alt fra en let halvsidig lammelse til multiple funktionsnedsættelser. Mennesker med multiple funktionsnedsættelser er ofte kørestolsbrugere og har behov for hjælp til alle dagligdagsaktiviteter. Kognitive funktionsnedsættelser gør at det kan være svært for barnet/den unge at forstå instruktioner og at udtrykke sig.

Hvilke krav stiller de enkelte handikap i forbindelse med planlægning af deltagelse på en skitur:

Benamputerede skiløbere:

Skiområdet:
 1. Stole- og kabinelifte er klart at foretrække frem for træklifte
Transport:
 1. Ingen særlige krav
Hotel/Hytte/Lejlighed:
 1. Måske en taburet/stol i badet

Synshandicappede skiløbere:

Skiområdet:
 1. Stole- og kabinelifte er typisk at foretrække frem for træklifte – specielt tallerkenlifte – hvor de skal køre alene.
Transport:
 1. Ingen særlige krav – blot de ikke selv skal køre bilen!!
Hotel/Hytte/Lejlighed:
 1. Ingen særlige krav

Rygmarvsskadede skiløbere

Skiområdet:
 1. Stole- og træklifte er klart at foretrække frem for kabinelifte. Kabinelifte kan benyttes, hvis de er i niveau og dermed uden trapper.
 2. Nogle skiområder har kabinelifte fra dalen op til en bjergrestaurant. Her kan man med fordel tage både kørestol og sitski op og så have restauranten som base for skiløbet. Her er typisk også fornuftige toiletforhold osv. Ofte vil kan kunne lade sitskien overnatte på en bjergrestaurant så man i løbet af ugen kun har den med op og ned en gang
 3. En kørestolsbruger skal typisk have hjælp til at forflytte fra kørestol til sitski – og vil selv kunne anvise hvordan denne hjælp skal ydes
Transport:
 1. Alle store turistbusselskaber har busser med kørestolslift
 2. Alternativt må den enkelte deltager selv sørge for transport
 3. I udgangspunktet er alle trin og trapper en udfordring. Mange kan dog let forceres med et par hjælpende hænder

Hotel/Hytte/Lejlighed:

 1. Trapper er uhensigtsmæssige, men kan forceres med hjælp fra 3-4 mand. Det er bedst, hvis der er en elevator på hotellet/lejlighedskomplekset. Hvis det er en hytte med en enkelt trappe er det for det meste overkommeligt med hjælp fra andre deltagere – dette skal dog afstemmes inden.
 2. Typisk bredde på en kørestol er 60 cm – derfor skal døre som minimum være 60 cm. Check med den enkelte deltager og hans kørestolsbredde.
 3. Badeværelset er centralt for en vellykket tur!! Det skal være stort nok til man kan komme hen til toilet og vask. Adgang til toilettet gerne fra siden så man let kan forflytte sig over på toilettet fra kørestolen.
 4. Bademulighed er også central (for alle deltageres velbehag). Her kan en kørestolsbruger benytte et badekar (man skal kunne få kørestolen hen og stå parallelt med dette) ved enten at hoppe ned i det eller benytte et badebræt der ligger hen over (skal selv medbringes så husk at give besked, hvis dette er tilfældet). En brusekabine kan også benyttes, hvis døren er bred nok. Det kræver noget at sidde på. Her kan kørestolsbrugeren selv tage en taburet med eller man kan måske låne en havestol eller lignende på destinationen. En muret bruseniche er klart bedst frem for en fritstående kabine der kan være svær eller umulig at komme ind i.
 5. Soveværelset skal være stort nok til en kørestol kan komme ind og op langs sengen. Køjesenge kan benyttes, men er ikke at foretrække. Måske sengen kan rykkes over i et hjørne så der er mere plads på gulvet

Skiløbere med multiple funktionsnedsættelser – kørestolsbrugere

Skiområdet:
 1. Stole- og træklifte er klart at foretrække frem for kabinelifte. Kabinelifte kan benyttes, hvis de er i niveau og dermed uden trapper
 2. Nogle skiområder har kabinelifte fra dalen op til en bjergrestaurant. Her kan man med fordel tage både kørestol og sitski op og så have restauranten som base for skiløbet. Ofte vil kan kunne lade sitskien overnatte på en bjergrestaurant så man i løbet af ugen kun har den med op og ned en gang
 3. Kørestolsbrugeren vil typisk skulle have hjælp til forflytning ind og ud af kørestolen, hvorfor der ofte vil være en hjælper tilknyttet personen.
Transport:
 1. Alle store turistbusselskaber har busser med kørestolslift
 2. De fleste familier med børn eller unge eller de voksne med multiple funktionsnedsættelser transporterer sig i egen bil med plads til hjælpemidler. Hvis der ønskes bustransport, vil der være øget behov for transport af hjælpemidler.
 3. I udgangspunktet er alle trin og trapper en udfordring. Mange kan dog let forceres med et par hjælpende hænder

Hotel/Hytte/Lejlighed:

 1. Trapper er ikke hensigtsmæssige for personer med multiple funktionsnedsættelser og som er kørestolsbrugere, da dette betyder, at personen inkl. kørestol skal løftes/ bæres op og ned af trapperne. Det er bedst, hvis der er en elevator/slisker på hotellet/lejlighedskomplekset.
 2. Dørene skal være brede nok til at en kørestol kan komme igennem – dvs. dørbredde 70-80 cm. Det kan være nødvendigt at tjekke den enkelte deltagers kørestolsbredde.
 3. Badeværelset er centralt for en vellykket tur! Det skal være stort nok til at kørestolen kan komme hen til toilet og vask.
 4. Bademulighed er også central og kan kræve en smule opfindsomhed. Afhængig af hvor selvhjulpen personen er. Nogle vil kunne medbringe egen badestol eller benytte taburet andre vil have behov for liggende badeleje. I sidstnævnte tilfælde vil det være nødvendigt at undersøge mulighederne lokalt, da transport af sådanne hjælpemidler kan være meget omfattende.
 5. Værelset skal være stort nok til, at man kan komme omkring med en kørestol.
 6. Det er forskelligt fra person til person, hvilken seng, der er behov for, men de fleste vil kunne benytte en almindelig seng.​