VILKÅR OG FORVENTNINGER, INSTRUKTØRER

Diæter

Som udgangspunkt skal det være omkostningsfrit for dig at være instruktør på en klubtur. Turen udbetaler diæter i det omfang omkostninger ikke dækkes af turen.

Liftkortrabat

En del destinationer giver rabat på liftkortene til instruktører. Det er forskelligt fra sted til sted, og det er forskelligt, hvilke niveau, du skal have som instruktør, for at opnå rabatten.
De fleste steder kræver internationalt årsmærke IVSI (fx. PSI 3, norsk 2) eller ISIA (fx. fuld PSI, Norsk 3 og 4) – og nogle steder er det kun ISIA, der kan opnå.
Som instruktør tilfalder denne rabat dig, hvor du vil få refunderet et beløb svarende hertil.
Såfremt liftkortet ikke kan købes sammen med øvrige liftkort (gruppe) eller de kræver personligt fremmøde, kan det blive dit eget ansvar at afhente og købe på liftkortkontoret.
I alle tilfælde kræver det, at du har gyldigt årsmærke på dit instruktørbevis, og selv gør turlederen opmærksom på om denne mulighed er til stede.

Forsikring

Som medlem af klubben er du automatisk dækket af Idrættens forsikringer, som inkluderer en rejse-, ulykkes- og arbejdsskadeforsikring. Når du underviser for klubben betragtes det som et arbejdslignende forhold, og det er vigtigt at vide at dine egne forsikringer af sammen grund ikke nødvendigvis dækker.

For yderligere oplysninger om din forsikring igennem klubben, se Idrættens forsikringer. Hvis du kommer til skade, er det vigtigt, at du hurtigst muligt anmelder til ulykkesforsikringen og orienterer klubbens forretningsfører, således at klubben kan anmelde det som arbejdsskade. Ulykkesforsikringen vil typisk først forholde sig til skadesgrad, når arbejdsskadesstyrelsen har vurderet.

Undervisningstilladelser

Vi tilstræber så vidt muligt, at alle instruktører på klubture til Alperne får udleveret dokumentation for at de må undervise for klubben, således at uheldige episoder med lokalpolitiet undgås. Særligt i Italien er der dog desværre ingen garantier. Såfremt du mod forventning får en bøde grundet undervisning i klubregi, dækker klubben altid din bøde og alle relaterede udgifter hertil, samt hjælper dig bedst muligt.

Klubbens forventninger til dig på turene

Vores klub skal fremstå professionelt og positivt på og udenfor pisten, og vi forventer derfor følgende af dig:

Formalia før turen

 • Du er medlem af klubben og har betalt kontingent
 • Du har instruktørbevis med gyldigt årsmærke fra det forbund du er uddannet hos samt 1. hjælpskursus, der er max 3 år gammelt
 • Du har opdateret din profil som instruktør på medlem.hareski.dk
 • Du har en ren børneattest og giver klubben lov til at indhente denne
 • Bemærk, at du som BSI 1, skal have udstedt bevis som AKI-Alpin Klubinstruktør af DDS (kræver bestået BSI 1 + bestået 12 timers førstehjælpskursus)

På turen

 • Du bærer altid hjelm under skiløb på klubture
 • Du repræsenterer officielt klubben som en del af turens team sammen med turlederen, og gør derfor dit til, at turen bliver en god oplevelse for alle deltagere både på og udenfor pisten.
 • Du deltager i afterski og sociale aktiviteter på klubturene på lige fod med øvrige deltagere og turleder
 • Du afholder kort videoanalyse af dine elever min. 1 gang på klubturen (hvis praktisk muligt).
 • Da portkørsel en del af klubbens DNA, er det også klubbens mål at instruktørerne arrangerer portkørsel på de ture, hvor det er muligt
 • Du kører ikke offpiste med dine elever – heller ikke som uddannet PSI jf. klubbens offpistepolitik

Derudover ser vi gerne, at du køber og optræder i klubuniform, der i visse tilfælde kan lånes.