Videoanalyserkurser og -workshops for instruktører og trænere

Instruktørudvalget og bestyrelsen i Skiklubben Hareskov ønsker at styrke brugen af videoanalyse som et redskab til at forbedre medlemmerne færdigheder på ski, og den gode oplevelse på klubturene, og andre træningsforløb.

Videoanalyse af skiløbere bruges både i den almindelige undervisning og ved træning af vores skiteams, men er nok sat mest i system hos Skiteam Hareskov, som har en video-log, som er et arkiv de unge sammen med trænerne kan gå tilbage til, for at se fremskridt siden sidste optagelse.

Til formålet har Skiklubben Hareskov et antal videokameraer, som kan lånes ud til klubturene, men mange instruktører benyttes også mobiltelefoner eller mini f.eks. iPads. Disse kan f.eks. kombineres med f.eks. et Apple TV, så fremvisning på et TV bliver lettere.

I mange år forgik videoanalyse når man vendte hjem til hotellet, hvor det kan være et rigtig godt samlingspunkt, der både giver faglighed og styrker det sociale samvær, som er så vigtigt for en klubtur. Denne fremgangsmåde tager heller ikke tid fra selve skiløbet, men efterhånden er teknologien egnet til at man benytter en drikkepause til at lave videoanalyse oppe i terrænet umiddelbart efter man har lavet optagelserne.

Det et i dag op til den udpeget skiskolechef i samarbejde med instruktørerne eller den enkelte instruktør om de vil benytte sig af videoanalyse, som arbejdsredskab, og til hvilken målgruppe. Skiklubben Hareskov opfordre dog til at brugen af videoanalyse styrkes på flere klubture.

For at understøtte denne målsætning vil instruktørudvalget har lave et antal “offsnow-arrangementer” workshops med videoanalyse for klubbens instruktører, typisk som aftenskurser eller weekendkurser.

Formålet med disse arrangementet er at give klubbens instruktører mulighed for sammen med andre instruktører at “nørde” videoanalyse af skiløbere og herved træne både de analytiske færdigheder samt evnen til at omsætte analysen i forslag til træningsfokus, øvelser og konstruktiv feedback til eleven.

Med udgangspunkt i videooptagelser af forskellige skiløbere vil der blive drøftet løbernes udfordringer og udviklingsmuligheder.