TILMELDING TIL TURE SOM INSTRUKTØR OG PÅSÆTNING

Tilmelding

Klubbens ture annonceres løbende på hjemmesiden, via nyhedsbreve og Facebook i løbet af maj og juni måned.

Deadline for tilmelding meldes ud på nyhedsbrev til instruktører.

Skal du afsted med familie er der særlige muligheder for tidlig påsætning i løbet af sommeren.

Ved hver sæson skal du i første omgang oplyse dine turønsker via en survey, som er oprettet som et arrangement i medlemssystemet, hvor du skal svare på en del praktiske spørgsmål og skal sætte flueben ved alle de klubture du ønsker at undervise på, også gerne flere i samme uge, så vi har nemmere ved at lave fleksibel påsætning.

Du får også mulighed for at oplyse om du har familie med ved at sætte deltagerantallet til størrelsen på familien.

Når instruktørudvalget har påsat klubturene, så vil du blive kontaktet omkring dette, og hvordan tilmeldingen vil foregå, herunder eventuel tilmelding af din familie.

Herunder finder du linket til medlemsportalen, hvor du skal være logget ind som medlem eller en gæstekonto (engangs oprettelsesgebyr på kr. 75):

Om at være familieinstruktør (rejs med din familie):

Vil du gerne have din ægtefælde/samlever/kæreste og øvrig familie med på især en uge 7 tur, sker det ved at I under tilmeldingen til ønsket klubtur/e automatisk bliver sat på ventelisten/-erne (din familie følger din instruktør-deltagerprofil), og du “anmoder” dermed om at blive påsat som familieinstruktør til de reserverede pladser. På den måde kan man blive garanteret, at familien kan få plads på den tur, hvor man selv bliver påsat på som instruktør. Især i uge 7 kan man også risikere at blive tilbudt en anden klubtur. En anden mulighed er at vores forretningsfører påsætter jer manuelt på deltagerlisten når han får information fra Instruktørudvaglet.

Tilmelder man sig flere klubture kan det være en god idé at skrive prioritering i kommentarfeltet sammen med oplysning om medlemmer man rejser sammen med. På klubture uden for uge 7 vil det være en god idé at skrive i kommentarfeltet om man ønsker at deltage, som almindelig klubmedlem, hvis man ikke får plads.

Der er dog begrænsninger:

 • Der påsættes som udgangspunkt højest 40% af det forventede antal instruktører som familieinstruktører. Dette kan dog fraviges i visse tilfælde ved f.eks. instruktørmangel, og hvis turen særligt retter sig mod familier.
 • IU skal godkende alle instruktører der bliver påsat, så vi sikrer at niveau passer med turens beskrivelse OG at der ikke kommer en skæv fordeling af instruktørernes niveau.
 • Vær opmærksom på at har du AKI-Alpin Klubinstruktør (bestået BSI-1 kursus med supplerende 12 timers førstehjælpskursus kan få udstedt AKI-bevis hos DDS), Norske trin1, Anwärter og tilsvarende fra andre lande, kan du KUN tilmelde dig klubbens ture til Norge, Sverige og Østrig.
 • Er en klubtur angivet som minimum skiniveau øvet, så skal du minimum have en fuld BSI, og gerne deltaget på PSI3.
 • Du får bekræftelse fra IU senest midt august om du og familien har fået pladsen på turen (det kan ses på jeres profiler).
 • Derefter tilsendes per e-mail en faktura på depositum på dine familiemedlemmers deltagelse.

Skiskolechef 

På alle vores ture udpeges en skiskolechef som har følgende ansvarsområder før og på turen:

 • Koordinering med turleder om undervisningsprogram og særlige ønsker
 • Kommunikere med instruktører om ønsker og erfaring
 • Inddele undervisningshold med de påsatte instruktører
 • Arrangere offpiste tur eller anden aktivitet for instruktører inden ankomst (i uge 7)
 • Stå for koordinering, holdjusteringer på turen. Skiskolechefen har altid det sidste ord mht. holdinddelinger.
 • Sparre med instruktører på turen, som har behov for hjælp

Ønsker du at være skiskolechef, kan du kontakte instruktørudvalget på instruktor@hareski.dk

Instruktørpåsætning

Hvis du har tilmeldt dig inden den primære tilmeldingsdeadline i september (og ikke er familieinstruktør) får du typisk besked slut september / start oktober om hvilke(n) tur(e) du skal med på og hvilke du stadig er på venteliste til.

Da alle ture endnu ikke er udsolgte på dette tidspunkt og nye instruktører melder sig til, påsætter vi løbende henover efteråret, efterhånden som de endelige instruktørbehov for de enkelte ture kommer på plads.

Påsætning varetages af instruktørudvalget (IU) ud fra de tilmeldte instruktører, under hensyntagen til turenes ønsker og behov og efter en række kriterier:

 • Turens sammensætning (børnetur, mange unge, mange gamle etc.)
 • Klubbens fremtidige instruktørgrundlag (vi skal også have nye instruktører med)
 • Dit uddannelsesniveau. Bemærk at vi gerne påsætter AKI (BSI 1), norsk 1, Østrigsk antwärter eller tilsvarende fra andre lande på klubbens ture til Norge, Sverige og Østrig).
 • Din undervisningserfaring (Vi tilstræber at sammensætte instruktører med både meget og lidt erfaring, så gamle og unge kan lære af hinanden.)
 • Dit frivillige engagement i klubben som instruktør (hjælpe med til off-snow klubarrangementer, frivillig i udvalg mm.)
 • Instruktion på Vallåsen
 • Hvor ofte du har undervist på tidligere ture
 • Om du på instruktørudvalgets opfordring har accepteret at være skiskolechef.
 • Om du har vist interesse tidligere for en tur… (og blevet valgt fra)
 • Om du har klubuniform

Derfor er det fedt at være på klubtur med andre instruktører