Instruktørsamlinger med efteruddannelse og/eller uddannelse

Vi har en lang tradition for at lave efteruddannelsesturene, som udelukkende er for klubbens instruktører eller integreres som en del af en klubtur. Efteruddannelsesturene har til hensigt at favne vidensdeling, inspiration og videreuddannelse af klubbens instruktørgruppe.

Vi tilbyder instruktørkurser i samarbejde med Den Danske Skiskole, som et tilbud til især vores unge ekspertløbere, og for at konvertere vores Dryslope-instruktører til sne.

Uge 16 – Efteruddannelsestur i Hemsedal, 4 dage på ski eller board. Sæsonafslutningstur med inspiration, efteruddannelse, skitest, sparring og hygge

Tilmeldingen åben Vi gentager sidste års succes og afholder 4 dages efteruddannelses- og afslutningstur til Hemsedal for alle instruktører i klubben!

I tillæg til denne afslutningstur for klubbens instruktører med efteruddannelse, afholdes også en klubtur, hvor der i år, er afsat hytter til unge, som ligger lidt for sig selv, men i samme område som resten af turen. Den fælles klubtur er både for snowboard- og skiinstruktører med mulighed for freestyleworkshop.

Find out more »