Harekidz – Skiløb for børn

Om vores nye Harekidz koncept

Skiklubben Hareskov er nok den klub med både flest og største klubture for de mindre børn, som vi er begyndt at kalde Harekidz. Ind til nu er denne indsats ofte taget af de enkelte turledere kombineret med nogle instruktører på deres egen klubture, hvilket jo ofte er kernen i det frivillige arbejde.

Vi har dog nedsat en mindre gruppe til, at finde den bedste måde, at arbejde videre med de nuværende koncepter, og udbrede dem til flere klubture, herunder inddrage den aldersrelaterede træning, som Danmark Skiforbund har søsat august 2018. I øjeblikket har gruppen følgende fokuspunkter:

  • At aldersrelateret træning får mere fokus på instruktørernes efteruddannelse.
  • At gøre det til et privilegium at undervise Harekidz bland instruktørerne.
  • At udarbejde et kompendium og videoer om undervisning af Harekidz.
  • At sørge for at Harekidz møder/undervises i de 5 p’er – Park, puder, porte, piste og pukler.
  • At synliggørelse af hvilke klubturene i forhold til Hareskidz og aldersrelateret træning.
  • At igangsætte fast ugentlig Harekidz træning på Copenhill
  • At lave forskellige videoer, der f.eks. hjælper Harekidz familie (hvad gør man ved udlejningen?) eller bare synliggøre Skiklubbens arbejde med vores mange børn på ski.