Arbejdet med sponsorer og samarbejdspartnere

Sponsorudvalget i Skiklubben Hareskovs arbejder med sponsor- og samarbejdspartnerpolitik på tværs af alle klubbens interessentgrupper. Udvalget arbejde er at lave en politik for sponsorer- og samarbejdspartnere, der imødekommer alle gruppers interesser samtidig med, at klubben får maksimalt ud af den markedsføringsmæssige reklamesøjle, som klubben er.

Målet er at samle klubbens eksponeringsmuligheder, og derved at tilbyde et attraktivt produkt til potentielle sponsorer og samarbejdspartnere. Udvalgets opgave er derfor at definer en gennemskuelig sponsor- og samarbejdspolitik, som skal gælde samtlige aftaler, således at de falder indenfor disse rammer, og giver maksimalt udbytte til samtlige parter.

Er du interesseret i at være sponsor, lave en firmaaftale med rabat til medlemmerne eller annoncere er det sponsorudvalget der behandler din henvendelse. Kontakt klubbens forretningsfører for mere information via info@hareski.dk eller på 3140 0049

Om annoncer og sponsorater

Overordnet kan Skiklubben Hareskove tilbyde følgende til annoncører og sponsorer:

  • Eksponering med navn og logo på pressemeddelser
  • Eksponering med navn og logo på www.hareski.dk
  • Eksponering med navn og logo i nyhedsbreve
  • Eksponering med navn og logo på udvalgte ture
  • Eksponering med navn og logo på klubtøj
  • Eksponering med navn og logo på trykt materiale
  • Eksponering ved events med navn og “give aways”
  • Mulighed for deltagelse ved aftenskiløb på Vallåsen
  • Mulighed for rabat på events og arrangementer
  • Mulighed for medlemsskab af Skiklubben Hareskov

Ud over dette arbejder sponsorudvalget på at lave en koncept på bannerannoncer til både hjemmesiden og nyhedsbrevet, som kan tilbydes som en del af en sponsoraftale. Konceptet vil blive præsenteret her på siden til efteråret 2015.

Er du interesseret i at være sponsor eller annoncere på vores hjemmeside og/eller i vores nyhedsbrev, kontakt da vores forretningsfører på 3140 0049 eller via info@hareski.dk

Samarbejdskatagorier

Skiklubben Hareskov har i dag en række samarbejdspartnere i form af sponsorer, der enten yder et kontant bidrag, præmier til aktiviteter, f.eks. konkurrencer, eller udstyr, som bruges mere bredt. Ligeledes har vi samarbejdspartnere i form af firmaaftaler, hvor klubbens medlemmer får rabat. Herunder har vi lavet vejledende information om disse aftaler.

Hovedsponsor

En hovedsponsor er hele klubbens sponsor og sponsoren vil altid blive eksponeret bredt i klubben fra instruktører og skiteam – til events – i nyhedsbreve og på hjemmesiden samt forskellige sociale medier. Et bidrag fra en hovedsponsor tilgår typisk klubbens generelle aktiviteter. Disse fordeles af bestyrelsen. Alle udvalg er forpligtet til at gøre opmærksom på vores hovedsponsorer i deres arbejde.Vallåsen

Delsponsor

En delsponsorer er typisk forankret i de forskellige udvalg. Dette kan være Skiteam – freestyle eller handicap. Eksponering kan ske på eksempelvis skiteam tøj / instruktørtøj / enkeltstående events og tilknyttede områder på hjemmesiden samt i trykt materiale udarbejdet til området. Et bidrag fra en delsponsor tilgår et valgt område. Det vil sige de aktivteter der afholdes i forbindelse arbejdet på området. En delsponsor kan periodevis være synlig mere bredt på f.eks. hjemmesiden.

Firmaaftaler

Typisk rabatordninger og udstyrsaftaler generelt til klubbens medlemmer eller til specielle grupper herunder instruktører eller skiteamet. Nævnes ved navns nævnelse (ikke logo) i oversigt over firmaaftaler. Ellers er der ingen aftale om særlig eksponering. Hoved- og delsponsor kan typisk også være en del af denne aftale i forbindelse med deres primære aftale.