Om handicapudvalget

Handicapudvalg, har til formål er at skabe et centrum for skiløb for personer med varig funktionsnedsættelse af enten fysisk, mental, intellektuel eller sansemæssig karakter. Vi vil skabe rammer og mulighed for, at de nye medlemmer – både bredden og eliten – kan komme med på ski, blive bedre og bedre og ellers nyde skiløbet i det fællesskab, som klublivet tilbyder, samt styrke de eliteløbere, der akkurat som klubbens øvrige eliteløbere har ambitioner og vilje til at dyrke skiløb på konkurrenceplan. 

Udvalgskontakter

Tovholder for udvalget:
Anne Gram Nielsen
Tlf.: +45 2372 9107
Mail: ag@hareski.dk 

Tovholder, instruktør og alpin landstræner,
Ekspert i sit-ski:
Visti Lindemann
Tlf.: +45 3024 0730
Mail: vistilindemann@hotmail.com
 

Tovholder for udstyr og instruktør,
Ekspert i bi-ski: 

Kasper Schmidt Knudsen
Tlf.: +45 23291442
Mail: kasperrejse@hotmail.com 

 

Tovholder for vedligeholdelse af udstyr,
Ekspert i sit-ski: 

Kim Kiszka-König
Tlf.: +45  51622330
Mail: kizzka-konig@cool.dk 

Udvalgets opgaver

Handikapudvalgets opgaver er: 

  • At skabe et centrum for mennesker med fysiske, mentale, intellektuelle eller sansemæssige varige funktionsnedsættelser, som vil lære at løbe på ski, løbe på ski som breddeidræt eller dyrke skiløb på eliteplan. 
  • At synliggøre og kommunikere at en varig funktionsnedsættelse ikke er hindring for at stå på ski, når blot løberen har det rette udstyr og måske lidt mere støtte. 
  • At præsentere de forskellige muligheder for skiløb, der er for denne gruppe mennesker. 
  • At tiltrække breddeløbere blandt handikappede personer for herigennem bl.a. at kunne rekruttere skiløbere til elitetruppen 
  • At sikre, at skiløbere med varige funktionsnedsættelser deltager i Skiklubben Haresovs øvrige klubliv såvel som på  skiture for at eliminere den almindelige berøringsangst og synliggøre disse skiløberes muligheder for at løbe på ski 
  • At være centrum for ny viden og vidensdeling om skiløb for mennesker med varige funktionsnedsættelser samt om det tilgængelige nødvendige udstyr.