Det er frivillige medlemmer som får klubben til at fungere, alt fra bestyrelsen, trænere, instruktører til turledere. Hvert år bliver der lagt mange frivillige timer for at vedligeholde og skabe de rammer som udgør Skiklubben Hareskov. Det hav af spændende tilbud som klubben er i stand til at tilbyde dig som medlem, er alt sammen båret af frivillige hænder, som brænder for sporten og fællesskabet !

Vi har altid brug for flere frivillige, herunder aktive instruktører, trænere, turledere, teamledere, udvalgsmedlemmer, busguider eller medlemmer, der vil give en hånd med. Vi kan også bruge kommunikationsfolk, bloggere eller medlemmer som ønsker at dele deres ski-oplevelser ved at skrive om deres oplevelser. Forældre og unge som vil støtte og/eller dyrke konkurrence skiløb kan læse mere herom under menuen Teams herunder. Her finder du også en menu med de grupper og udvalg som er aktive i dag.

Ønsker du at bidrage kan du kontakte klubbens forretningsfører på 31400049 eller info@hareski.dk

Grupper og udvalg

I menuen herunder finder du Skiklubben Hareskovs forskellige udvalg, som dels er opstået ved at bestyrelsen har ønsket disse til at gennemfører konkrete opgaver, eller er opstået, som ønske fra medlemmerne for at få gennemført en aktivitet. Kontakt forretningsføreren, hvis du ønsker at styrke arbejdet i et udvalg med dine kompetencer.

Teams

Skiklubben Hareskov støtter op om de mange forskellige grene af skisporten. Teams’ne er åbne for alle interesserede medlemmer. Ved at trykke i menuen nedenfor får du mere information om vores forskellige teams.