Skiklubben Hareskov har klubture, hvor man kører i egne biler, typisk betegnet som ”kør selv” transport. Der er typisk tale om følgende rejsegrupper: 

 1. Kun egen familie i bilen inklusiv både voksne og børn. 
 2. Egen familie sammen med andre børn, der deltager på en teamtur. 
 3. Egen familie, hvor en anden voksen rejser med uden at være chauffør. 
 4. Egen familie, hvor en anden voksen rejser med som chauffør. 
 5. Flere voksne der rejser sammen, hvor en eller flere skiftes til at køre. 

 Udgangspunktet når klubben laver en ”kør selv” klubtur er, at man selv klarer alle aspekter vedrørende transport til destinationen, men at turlederen typisk koordinerer kontakt mellem dem som har bil med en ledig plads, og dem som mangler transport. 

Når man rejser sammen er der typisk 4 områder, der skal være enighed om inden rejsen, og dem vil vi gerne vil give information og vejledning omkring: 

 • A) Økonomi for transporten 
 • B) Retningslinjer for kørsel 
 • C) Skader på bilen 
 • D) Bøder på rejsen 

 

A) Økonomi for transporten 

Afsnittet om økonomi er gældende for rejsegrupperne 2 til 5. 

 Når klubben beregner den samlende transportdiæt tur/retur til en destination (klubtur), så tages der udgangspunkt i DGI’s vejledningen for kørselsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde, herunder skatterådets satser for kørsel over 20.000 km. Denne er i 2019 fastsat til 1,98 kr./km jævnfør vejledning fra DGI, hvortil lægges eventuelle omkostninger til færge, bro, tunnel og vejafgifter. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/oekonomi/artikler/koerselsgodtgoerelse-kend-taksterne-for-2019

En fjerdel af dette beløb er grundlaget for transportdiæt pr person i bilen. I særtilfælde kan man enes om, at benytte op til statens maks. kilometersats for kørsel op til 20.000 km, der i 2019 er fastsat til kr. 3,54. Der henvises også til teksten fra klubbens turmanual: 

”Typisk tilbydes alle frivillige den billigste transportform, som f.eks. kan være bus. Ved ture med kør-selv som primær transportform, beregnes omkostningsdækningen pr. friplads ud fra forventet omkostning til kørsel per person i bil med 4 personer. Hvis en anden deltager på turen lægger bil til, tilfalder ovenstående beløb denne deltager og ikke personen med fripladsen. Omkostninger, som deltagere med friplads har til ændring af transportform, f.eks. skift fra bus til fly, vedrører ikke turens økonomi, hvorved differencen betales af den frivillige.  Ønsker den frivillige selv at stå for transport vil det afsatte beløb i budgettet blive udbetalt som transportdiæt, og stilles til rådighed for den enkelte inden starten af turen.” 

 B) Ansvaret for transporten 

Afsnittet om ansvaret for transporten er gældende for rejsegrupperne 3 til 5. 

Det er ejeren af bilen som har ansvaret for transporten, hvilket kan betyde, at han inden rejsen kan fastsætte retningslinjer for f.eks. hvem der kører bilen, hvor lang tid ad gangen en chauffør må køre denne og antallet af pauser. Det er ejerens ansvar, at bilen er korrekt forsikret, er i forsvarlig tilstand til rejsen og at nødvendigt udstyr er til stede, som f.eks. snekæder. 

Til gengæld er det chaufføren, der har det juridiske ansvar, når denne er kører bilen. Klubben anbefaler derfor, at man i fællesskab bliver enig om retningslinjerne for samkørsel inden rejsen. 

C) Skader på bilen 

Afsnittet om skader på bilen er gældende for rejsegruppe 4 og 5, men rejsegruppe 3 kan også komme i betragtning. 

Det er bilens ejer, som har ansvaret for, at have en bilforsikring med både ansvar og kasko, der dækker eventuelle skader på bilen, herunder har lavet aftale om størrelsen af selvrisiko. 

Det er klubben indstilling at et medlem, der inviteres med i et andet medlems bil, for at dele omkostninger ved transporten, som udgangspunkt, og så længe ikke andet er aftalt, ikke hæfter for andre udgifter end det der er aftalt, som kørselsgodtgørelse. Dette uanset medlemmet bare er passager eller han også selv skal være chauffør. 

Flere forsikringsselskaber opfordrer kunderne til at tage stilling til, hvem der betaler selvrisikoen ved udlån af ens bil, og det er også et forhold, som især bilens ejer skal tage stilling til inden man stiller sin bil til rådighed for en klubtur. Klubben mener, der er fire senarier:  

 • Ejeren gør ikke noget, og påtager sig derved risikoen for udgifter til selvrisikoen, uanset om han lader en anden være chauffør på bilen. 
 • Alle i bilen bliver enig om at det er chaufføren, der har det juridiske ansvar, og dermed også skal betale selvrisikoen, hvis han laver en skade. 
 • Man bliver enig om, at sker der en skade på bilen under rejsen, så skal selvrisikoen deles imellem alle chauffører i bilen (rejsegruppe 4 og 5).  
 • Man bliver enig om, at sker der en skade på bilen under rejsen, så skal selvrisikoen deles imellem alle passagerer i bilen (rejsegruppe 3 til 5).  

Ejeren skal selvfølgelig dokumentere størrelsen af selvrisikoen inden en aftale indgåes, hvis de øvrige passagerer skal have et økonomisk ansvar.  

Vær opmærksom på at ejeren til en hver tid kan fjerne en chauffør fra opgaven, hvis han mener det ikke er sikkert. Enhver chauffør kan bringe køretøjet til standsning, hvis han mener det er uforsvarligt at køre videre grundet f.eks. vejrforhold eller træthed. 

D) Bøder på rejsen 

Afsnittet om skader på bilen er gældende for rejsegrupperne 4 og 5.  

Det er chaufføren, der har det juridiske ansvar ved transporten, og dermed også påtager sig ansvaret for eventuelle bøder, fordi han ikke overholder færdselsreglerne f.eks. ved fartkontrol. Det er klubben holdning at enhver chauffør, der har fået en bøde, sørger for at betale denne hurtigst mulig, således at ejeren af bilen ikke bliver stillet til ansvar.  

Klubben anbefaler desuden at man overholder færdselsreglerne, og i øvrigt sørger for, at alle passagerer oplever en sikker og behagelig transport til rejsemålet.   

Har turlederen fået sammensat en rejsegruppe, der ikke kan blive enig om retningslinjer for transport i egen bil, kan ethvert medlem i gruppen selv vælge, at finde anden transport til destinationen eller spørge turlederen om en anden rejsegruppe kan findes. 

Har man spørgsmål til ovennævnte kan man kontakte klubbens forretningsfører på 31400049. 

Ovenstående er vejledning til retningslinjer for organiseret samkørsel i egne biler, som indgås imellem private parter, og klubben tager ikke part i hverken det juridiske eller det økonomiske ansvar, men hjælper kun med at skabe kontakt imellem parterne.

Opdateret 23. december 2019 /ss