Forsikring når du rejser med Skiklubben Hareskov

Klubbens medlemmer er omfattet af Idrættens rejseforsikring, der er tegnet hos TRYG af DIF og DGI. Forsikringen dækker rejser overalt i verden, udenfor Danmark.

Forsikringen omfatter ansvar, sygdom/tilskadekomst/dødsfald, hjemtransport, ansvar og afbestillingsforsikring.

Læs om forsikringen her

Skiklubbens ledere og trænere er også omfattet af en skades- og ulykkesforsikring. Hovedkriteriet er, at den pågældende udfører arbejde for klubben.

Det er vores vurdering, at der normalt ikke er behov for at tegne yderligere rejseforsikring i forbindelse med vores skiture.  Forsikringsselskaberne udbyder rejseforsikringer, der kan indeholde tillægsdækninger, f.eks. erstatningsrejse eller erstatning for ødelagte rejsedøgn, som ikke er dækket af idrættens rejseforsikring. Selskabernes tillægsdækninger kan også omfatte ulykkesforsikring der dækker varige men. Vi opfordrer medlemmerne til at læse betingelserne og foretage egen vurdering.

Specielt for Italien

Det forlyder, at man på pisterne i Italien kan blive stoppet for at vise at man er ansvarsforsikret.  Den kollektive ansvarsforsikring i Idrættens forsikring dækker også dette ansvar.

Forhåndsvurdering

Hvis en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget behandling mod en sygdom, kan der blive behov for, at Tryg’s samarbejdspartner Falck Global Assistance forhåndsvurderer deltageren før afrejse for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs.

I skadestilfælde

Forsikringens policenummer: 654-1.440.938.828

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Tryg Alarm på:

Telefon +45 44 20 26 76

Hvis skaden er sket

Hvis du har behov for at benytte idrætsrejseforsikringen kan du på destinationen ringe til det telefonnummer, der står på forsikringskortet, som du kan downloade via knappen herover. Her vil Tryg alarm sammen med dig, medrejsende eller turleder koordinere f.eks. din behandling på destinationen og din hjemtransport. Vi har erfaring for at normalt klares det meste direkte med Tryg alarm, men er der et krav om at du skal udfylde en skadesanmeldelse for at få omkostninger fra destinationen dækket, så kan du downloade blanketten “Skadesanmeldelse idrætsrejser” herunder, udfylde den og fremsende den til info@hareski.dk. Her vil en ansvarlig for skiklubben underskrive den og returnere den til dig.

Er du den frivillige (f.eks. instruktør eller turleder) der skal anmelde en arbejdsskade, skal du downloade blanketten til at anmelde arbejdsskade her på siden, som du udfylder og sender til info@hareski.dk, således at vi får alle oplysninger korrekt til at anmelde skaden. Husk også at medsende dokumentation, som f.eks. sygejournal og udgiftbilag, der skal vedhæftes. Herefter vil vores forretningsfører Sten Skjoldborg anmelde digitalt via EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske system til registrering af arbejdsulykker.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til Sten på 31400049.

Udvidet information findes hos http://www.idraettensforsikringer.dk, hvor også de nyeste dokumenter kan altid hentes på http://www.idraettensforsikringer.dk/Policer-og-betingelser, men vi forsøger altid at have opdaterede dokumenter her.

Følgende information er downloaded fra https:/www.idraettensforsikringer.dk/ den 30/12-2021:

NYT VEDR. CORONADÆKNING (Gældende pr. 18-10-2021) 19-10-2021
Udenrigsministeriet har pr. 15. oktober ændret deres rejsevejledning så ingen lande længere har anden farve end GRØN på grund af COVID-19 og TRYG følger dette.

Det betyder:

  • Alle har nu fuld dækning for COVID-19 eventuelle relaterede hændelser man bliver ramt af i  ALLE lande
  • Der kan nu roligt bestilles rejser til alle lande og afbestillingsforsikringen vil dække evt. afbestilling, hvis COVIDF-19 situationen pludselig ændrer sig.
  • Afbestillingen dækker IKKE, hvis det land man ønsker at rejse til har strenge indrejsekrav/karantæne krav, og der ikke kan leves op til dette.

Det er eget ansvar stadig at følge med i UM´s vejlending, da tingene pludselig kan ændre sig.

Der henvises i øvrigt til https://tryg.dk/aktuelt/beredskab-corona-virus