Forsikring når du rejser med Skiklubben Hareskov

Klubbens medlemmer er omfattet af Idrættens forsikring gennem DIF og DGI. Forsikringen dækker:

  1. Idrætsrejseforsikring
  2. Ansvarsforsikring
  3. Arbejdsskadeforsikring
  4. Retshjælp
  5. Psykologisk krisehjælp

Læs om forsikringerne her

For de fleste medlemmer er det idrætsrejseforsikringen der er relevant.

Specielt for Italien

Det forlyder, at man på pisterne i Italien kan blive stoppet for at vise at man er ansvarsforsikret.

Den kollektive ansvarsforsikring i Idrættens forsikring dækker også dette ansvar.

Du skal derfor udfylde dette certifikat og medbringe på mobilen eller i print.

Policen kan læses her på engelsk.

I skadestilfælde

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Gouda Alarm på:

Telefon +45 33 15 60 60

For an anmelde en skade der ikke er akut, skal du bruge dette link

Her finder du også gode råd om hvilke oplysninger det er vigtigt at have med, alt efter hvilken skade du skal melde.

Online skadeanmeldelsen udfyldes med policenummer og navn på virksomhed som vist herunder.

Hvis du er frivillig

Er du den frivillige (f.eks. instruktør eller turleder), der skal anmelde en arbejdsskade, skal du kontakte kontoret og sende relevant info til info@hareski.dk, således, at vi får alle oplysninger korrekt til at anmelde skaden. Husk også at medsende dokumentation, som f.eks. sygejournal og udgiftsbilag.

Send følgende information:

– Navn og CPR-nummer på den skadelidte
– Adresse på den skadelidte
– Skadedato og klokkeslæt
– Beskrivelse af hændelsesforløbet
– Beskadiget legemsdel
– Jobtype/-funktion på ulykkestidspunktet
– Start/ Ansættelses dato i foreningen
– Forventet uarbejdsdygtighed i antal dage