Samværs- og børnepolitik i Skiklubben Hareskov

Formål

Formålet med at udarbejde en samværs-/børnepolitik i SH er at tilgodese og beskytte det enkelte barn under 15 år mod krænkelser og i værste fald seksuelt overgreb.

Generelt
Som udgangspunkt lægges der op til, at alle aktivitetsudvalg, trænere, ledere, bestyrelsesmedlemmer m.v. i SH informeres om, hvad der er sunde, fornuftige og normale samværsformer. Samværsformerne er formuleret, så der ikke er tvivl om, hvordan man skal opføre sig overfor hinanden, og alle bør selvfølgelig vise dette i det daglige foreningsarbejde. SH sørger for, at samværsformerne løbende genopfriskes i de forskellige aktivitetsudvalg, blandt medlemmerne samt forældrene, f.eks. ved omdeling i forbindelse med sæsonstart samt udlevering til nye medlemmer og nyansatte trænere eller ledere.

Den egentlige politik

  1. I SH taler vi ordentligt til hinanden – ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinandens kroppe eller udseende.
  2. Trænere/instruktører skal ikke i en sammenhængende periode på mere end 14 dage have eneansvaret for et eller flere børn eller et hold.
  3. Vi respekterer et nej også i leg.
  4. I forbindelse med ture eller udflugter i kortere eller længere varighed tilstræbes det at der mindst er to voksne med.
  5. Enhver form for fotografering i forbindelse med omklædning er ikke accepteret. Man går ikke ind hvor det modsatte køn klæder om.
  6. Instruktører, trænere eller ledere inviterer ikke enkelte børn med sig hjem.
  7. Forældre opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre, end instruktørerne/trænerne gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis et barn mistrives.
  8. Hvis en instruktør/træner føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, opfordres vedkommende instruktør/træner til at kontakte en fra bestyrelsen, som vil føre samtalen til protokols ved førstkommende bestyrelsesmøde, så eventuelle ”fejlagtige” misforståelser eller rygter ikke får lov at spredes.
  9. Alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer, at der er noget galt.
  10. Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og at reagere hurtigt på dem.

Hvad gør man så, hvis man har mistanke om, at noget er galt ?

Skulle der opstå mistanke om tilnærmelser/blufærdighedskrænkelser eller lignende har SH udarbejdet en beredskabsplan, som tages i anvendelse. Det er SH’s formand som tegner foreningen i en sådan sammenhæng, med støtte fra det udvalgsmedlem som har med indhentelse af børneattester, at gøre. En mistanke skal behandles med største diskretion, da det er en meget alvorlig anklage mod en person.

Hvad gør man så, hvis ”uheldet er ude” ?
Konstateres et overgreb, skal barnets forældre orienteres og samtidig orienteres om mulighed for hjælp fra det offentlige, bl. a. socialforvaltningen. Samarbejdet med den pågældende person opsiges øjeblikkeligt og personen bortvises fra klubben og eventuelt medlemskab ophæves, samtidig med at sagen anmeldes til politiet. Når dette er sket, bør foreningens medlemmer informeres, således at der ikke opstår yderligere sladder og rygtedannelse.

November 2006.
Bestyrelsen i Skiklubben Hareskov

[hr]

Skiklubben Hareskov forvalter også de love der er opsat for at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge.