Proces for ansøgning om økonomisk støtte til elite orienterede idrætsaktiviteter

Løbere der lever op til kravene i Skiklubben Hareskovs (SH) elitepolitik kan ansøge om økonomisk støtte til eliteorienterede aktiviteter. Det er ikke sikkert at SH direkte kan give økonomisk støtte, men SH kan sikre at alle muligheder for økonomisk støtte til elitearbejdet – det være sig kommunalt eller anden offentlig støtte, sponsorer, støtte fra forbundet, støtte fra FIS, støtte fra private kilder og legater – er undersøgt og udnyttet optimalt.

Det er vigtigt at ansøgeren er specielt opmærksom på det ansvar, der påhviler en eliteløber i SH:

 • Det er løberens ansvar at holde sig på eliteplan rent idrætsmæssigt.
 • Det er løberens ansvar i samarbejde med klubben at planlægge sin karriere og gennemføre på eget ansvar og initiativ.
 • Løberen sørger selv for alt udstyr medmindre klubben tilbyder specielle ordninger.
 • Løberen er berettiget til at etablere personlige sponsorkontrakter under hensyntagen til klubbens sponsorer. Klubben har dog ingen vetoret overfor løberens personlige sponsorer.
 • Løberen skal erkende fordelene ved at være i klubben og aktivt arbejde på at understøtte klubbens visioner og mål.
 • Løberen deltager i sociale aktiviteter i klubben og sørger for at udbrede princippet om løberne er ”holdkammerater i hytten og konkurrenter på bakken”.
 • Løberen skal stille sig til rådighed for aktiviteter i nærområdet og i medier, der er med til at fremme interessen for skisporten, klubben og løberens mål og resultater.
 • Løberen skal overholde de etiske regler og optræde som et godt eksempel for andre i klubben.

Økonomisk støtte søges af løberen ved at aflevere en skriftlig ansøgning til disciplinudvalget, der udtaler sig om ansøgningen. Disciplinudvalget sender ansøgningen videre til bestyrelsen, som giver den endelige godkendelse. Der kan kun søges økonomisk støtte af løbere, der har været medlem af SH i mindst to år, og som stiller op i konkurrencer for klubben hele sæsonen, hvori støtten gives. Hvis klubben ikke har et disciplinudvalg, for den disciplin man opstiller i, sendes ansøgningen til Alpin Udvalg. Ansøgningen skal være klubben i hænde senest den 1. oktober i den sæson, hvortil støtten søges. Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 1. Præsentation af løberen med beskrivelse af karrieren indtil nu, samt løberens opstillede mål på kort og langt sigt.
 2. Beskrivelse af de planlagte aktiviteter for sæsonen med speciel fokus på de aktiviteter, der søges om støtte til.
 3. Budget for sæsonen, gerne opdelt i træningsudgifter, startgebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til udstyrs.

Klubben vil behandle ansøgningen så hurtigt som muligt, og et svar kan forventes inden udgangen af november.
Bestyrelsen.