Politik om kørsel i off-piste på Skiklubben Hareskovs ture

Da ’off-piste’ skiløb – eller skiløb uden for markerede pister – er blevet stadigt mere populært at dyrke, og da Skiklubben Hareskovs bestyrelse anser dybsne/løssne skiløb for et vigtigt udviklende element indenfor alpin skisport, ønsker bestyrelsen, under hensyntagen til den fare der er relateret til disciplinen, at definere en politik om kørsel i off-piste på Skiklubben Hareskovs ture.

Almindelige ture (generelt):
Skiklubben Hareskovs instruktører underviser ikke og tager ikke klubbens elever ud i off-piste. Her er ’off-piste’ defineret som områder, der af destinationen ikke er afmærket som officielle pister. Af hensyn til forsikringsforhold og de meget forskellige lokale regler er områder i umiddelbar nærhed af pisten også defineres som ’off-piste’, dybsne/løssne kørsel, og undervisning kan således ikke foregå i områder i umiddelbar nærhed af pisterne.

Ture med specifikt fokus på off-piste:
På ture, med specifikt fokus på off-piste kan klubbens instruktører udføre off-piste relateret undervisning på pisterne og området i umiddelbar nærhed, såfremt instruktøren er uddannet til dette og de lokale regler tillader dette. Skiklubben Hareskovs instruktører kan kun undervise klubbens medlemmer i off-piste såfremt en lokal, certificeret off-piste guide følger med gruppen og tilser, at undervisningen/turen foregår under de mest sikre forhold. Alternativt, at en lokal, certificeret off-piste guide alene fører gruppen og forestår undervisningen. Undtagelser kan ske såfremt den pågældende instruktør er certificeret til at undervise i off-piste, og har tilladelse til dette ifølge de lokale regler.