Fællesbestemmelser for alle turarrangementer i SH

 1. En sæsons skiture skal afspejle at Skiklubben Hareskov er en sportsklub (for alle aldre og niveauer).
 2. Turlederen definerer turens formål og idé i samarbejde med klubbens turudvalg.
 3. Turudvalget skal godkende en tur inden den udbydes til medlemmerne, og efter det samlede turudbud er godkendt af bestyrelsen.
 4. Turenes gennemførelse forudsætter tilstrækkelig tilmelding og kan aflyses ved for lavt deltagerantal.
 5. Børn skal generelt tilbydes turene til en mindre pris, der afspejler de opnåede rabatter ved f.eks. rejse og liftkort samt kommunale tilskud.
 6. Medlemmerne deltager på eget ansvar, og sørger selv for fornødne forsikringer.
 7. Tilmelding kræver indbetaling af depositum på mindst 10 % af turens, værdi dog mindst kr. 500, og ikke under kravet fra eventuelt teknisk arrangør.
 8. I tilfælde af framelding skal turen holdes skadesløs.
 9. Ved afbestilling af skiture (varighed over 1 døgn) gælder, at ved framelding efter indbetaling af depositum, men før indbetaling af restbeløb, mistes depositum, medmindre turen sælges til anden side uden omkostninger for klubben.
 10. Ved framelding mindre end 91 dage før afrejse mistes rejsens fulde beløb uanset om restbeløb er indbetalt, medmindre turen sælges til anden side og uden omkostninger for klubben.
 11. Turlederen har lov til i stedet at henvise til den tekniske arrangørs rejsebetingelser, såfremt disse afviger fra klubben rejsebetingelser. Der kan til enhver tid fratrækkes mindre administrationsomkostninger i forbindelse med afmeldelse, der dækker omkostninger til f.eks. navneændringer, teknisk arrangør og bankgebyrer.
 12. Turens pris er angivet med forbehold for prisstigninger af enhver art, som skiklubben er uden indflydelse på, og som klubben ikke på forhånd har kunnet tage højde for, herunder valutasvingninger.
 13. Turene må ikke give underskud. Efter turens afslutning tilfalder et eventuelt overskud som hovedregel klubben.
 14. Alle ture udbydes som udgangspunkt inklusive undervisning/træning, så vidt muligt med klubbens egne uddannede instruktører eller trænere. Udgifter hertil indgår i turenes pris, med mindre andet er beskrevet i turbeskrivelsen.
 15. Såfremt instruktører, træner eller turleder bliver syge, får skade eller på anden måde bliver forhindret i at varetage sin opgave på turen, kan turens overskud benyttes til at afhjælpe problemet på destinationen. Er der behov for yderligere hjælp kan turlederen eller eventuelt en deltagerne kontakte Skiklubben Hareskov´s forretningsfører på 31400049 eller et klubbens formand for at få hjælp fra reservefonden.
 16. Mistet træning, undervisning eller anden planlagt aktivitet på turen, betragtes som force majeure, og der udbetales ikke kompensation.
 17. Klubbens ture er åbne, dvs. at pladserne besættes efter ”først til mølle” princippet.
 18. Kun medlemmer af Skiklubben Hareskov kan deltage på klubbens ture med mindre andet står beskrevet i rejsebeskrivelsen. Typisk vil dette være medlemmer af andre skiklubber under Danmarks Skiforbund, som kan have mulighed for at deltage. Senest ved afrejsedagen skal sæsonens kontigent være betalt, for at man kan deltage på turen og modtage

Turbestemmelserne er opdateret 23. maj 2022.