Instruktør i Skiklubben Hareskov

Skiklubben Hareskov har næsten altid brug for nye instruktører, idet vi sender mange medlemmer af sted på ski hvert år. Specielt i uge 7 mangler vi næsten altid instruktører.

Alle som har taget en instruktør uddannelse og bestået minimum første trin af en instruktøruddannelse vil kunne arbejde som instruktør i klubben.​ Vi benytter instruktører med uddannelse fra flere lande, men de fleste af vores instruktører har den danske uddannelse fra Den Danske Skiskole, som vi har et tæt samarbejde med specielt omkring intern efteruddannelse og reeksamen. Læs herunder om hvordan du bliver en del af de over 275 frivillige instruktører og trænere i Skiklubben Hareskov.

Instruktørudvalget

Klubbens instruktører og brug af klubbens instruktører styres af Instruktørudvalget. Dette udvalg repræsenterer instruktørerne i forhold til klubbens bestyrelse, klubture, sponsorer og undervisningspraksis mv., samt har ansvaret for påsætning af instruktører til klubturene, lave efteruddannelse, instruktørsamlinger og aktiviteteter for instruktørerne.

Hvordan fordeles instruktørerne?

Har du AKI-Alpin Klubinstruktør (BSI1 kursus plus 12 timers førstehjælpskursus kan få udstedt AKI-bevis hos DDS), Norske trin1, østrisk Anwärter eller ligende fra andre lande sender vi dig gerne af sted på klubbens ture til Norge, Sverige og Østrig

Har du BSI (1 og 2 bestået), Norsk 2, Landes 1 eller tilsvarende sender vi dig også gerne af sted på klubbens ture til Frankrig og Italien samt andre lande i Europa.

Har du PSI eller tilsvarende uddannelse på højeste niveau bliver du prioritet til klubbensture, dog forholder vi i Instruktørudvalget retten til at sammensætte instruktørgruppen, så de består både af højtuddannet erfarende instruktører og andre instruktører, herunder nyuddannede, så vi sikre os at vi hele tiden har erfaringsudveksling og kan opretteholde en større gruppe instruktører til klubbens ture.

Om at være skiskolechef

Instruktører som er godkendt af Instruktørudvalget kan varetage rollen som Skiskolechef. For at blive skiskolechef kræver det at du er medlem og aktiv i klubben, hvilket betyder at du skal have instrueret på en klubtur indenfor de sidste 2 år, samt leve op til Den Danske Skiskole’s regler om vedligeholdelse af sin uddannelse. Det betyder at du skal have deltaget på en efteruddannelsestur indenfor de sidste 3 år. Mange af vores skiskolechefer har igennem mange år haft en sæt samarbejde med en turleder, og er derfor allerede påsat klubturen inden den er annonceret på hjemmesiden. Kontakt instruktørudvalget, hvis du ønsker at deltage som skiskolechef på instruktor@hareski.dk

Registrering for ny instruktør

Vi glæder os til at du bliver en af vores frivillige instruktører, men du skal lige gøre forskellige ting, for at blive korrekt registret og få rettidig information:

  1. Du tilmelder dig Facebook-gruppen ”Instruktører i Skiklubben Hareskov” på https://www.facebook.com/groups/hareskov/. Her har vi den mest uformelle kommunikation og det er også her ny information formidles hurtigst.
  2. Du tilmelder dig nyhedsbrevet, hvilket gøres ved at udfylde formularen her på siden. Nyhedsbrevet benyttes af instruktørudvalget eller klubben forretningsfører til udsendelse af vigtig information målrettet instruktørerne.
  3. Du melder dig ind i Skiklubben Hareskov på http://medlem.hareski.dk/indmeld med fuld medlemsprofil (ikke gæsteoprettelse), hvorefter du udfylder din profil med korrekt uddannelsesniveau, undervisningserfaring og hvilke andre kurser du har af interesse. Rettelser gøres ved at trykke på hvid knap med dig navn når du er logget ind.
  4. På medlemsportalen tilmelder du dig Instruktørlisten under fanen Hold http://medlem.hareski.dk/hold, således at systemet kan finde dig og du får mulighed for at påsætte dig klubture og tilmelde dig efteruddannelse til korrekte priser.
  5. Læs her på siden om hvordan du tilmelder dig klubturene

Kontakt forretningsføreren, hvis du er i tvivl eller ønsker mere information på 3140 0049 eller instruktørudvalget på instruktor@hareski.dk