Skiklubben Hareskov har planlagt omkring 50 klub-og træningsture og rigtig mange fredag aftener på Vallåsen, samt en forventning om en masse aktiviteter på Copenhill, så vi skal bruge rigtig mange instruktører igennem hele sæsonen.

Alene i uge 7 har vi typisk omkring 10 ture med deltagelse af omkring 1300 medlemmer, hvor flere ture bliver hurtigt udsolgt. I uge 7 deltog over 120 instruktører, og vi forventer at skulle bruge mindst lige så mange instruktører i kommende sæsonen, så derfor er tidlig registrering af dine ønsker vigtig!

Sådan tilmelder du dig som instruktør til sæsonen kommende sæson:
Skal du tilmelde dig som instruktør på en eller flere af Skiklubben Hareskovs skiture, skal du som hovedregel, tilmelde dig via den normale tilmelding på medlemsportalen, sammen med øvrige medlemmer af klubben, når turene er blevet åbnet for tilmelding .

Her vælge du deltagertyperne indeholden ordet instruktør, typisk “Påsætning af instruktør” til dig selv og almindelige deltagertyper på eventuel familien du rejser sammen med. Dette kræver du er fuldt medlem, logget ind på din profil og er tilmeldt holdet “Instruktørlisten”, ellers kommer instruktør-deltagertyperne ikke frem under tilmeldingen.

.

  • Der vil på klubturene være reserveret pladser til instruktører, der rejser sammen med deres familie.
  • Instruktørudvalget laver en midlertidig påsætning af de øvrige instruktører hurtigst mulig efter medlemmerne har tilmeldt sig, og i forhold til antal tilmeldte på de enkelete ture.
  • Alle ture vil være påsat senest 1. november, men vi satser på at have gjort det meget før.

Om at være familieinstruktør (rejs med din familie):

Vil du gerne have din ægtefælde/samlever/kæreste og øvrig familie med på især en uge 7 tur, sker det ved at I under tilmeldingen til ønsket klubtur/e automatisk bliver sat på ventelisten/erne (din familie følger din instruktør-deltagerprofil), og du “anmoder” dermed om at blive påsat som familieinstruktør til de reserverede pladser. På den måde kan man blive garanteret, at familien kan få plads på den tur, hvor man selv bliver påsat på som instruktør. Især i uge 7 kan man også risikere at blive tilbudt en anden klubtur. Tilmelder man sig flere klubture kan det være en god idé at skrive prioritering i kommentarfeltet sammen med oplysning om medlemmer man rejser sammen med. På klubture uden for uge 7 vil det være en god idé at skrive i kommentarfeltet om man ønsker at deltage, som almindelig klubmedlem, hvis man ikke får plads.

Der er dog begrænsninger:

  • Der påsættes som udgangspunkt højest 40% af det forventede antal instruktører som familieinstruktører. Dette kan dog fraviges i visse tilfælde ved f.eks. instruktørmangel, og hvis turen særligt retter sig mod familier.
  • IU skal godkende alle instruktører der bliver påsat, så vi sikrer at niveau passer med turens beskrivelse OG at der ikke kommer en skæv fordeling af instruktørernes niveau.
  • Vær opmærksom på at har du AKI-Alpin Klubinstruktør (BSI1 kursus med supplerende 12 timers førstehjælpskursus kan få udstedt AKI-bevis hos DDS), Norske trin1 og Anwerter kan du KUN tilmelde dig klubbens ture til Norge, Sverige og Østrig.

Man får derefter bekræftelse fra IU om man har fået pladsen på turen (og det kan ses på jeres profiler), og turlederen danner sammen med forretningsføreren en faktura på depositum på familiemedlemmernes deltagelse, som du får med e-mail.

Derfor er det fedt at være på klubtur med andre instruktører