Om handicapudvalget

Handicapudvalg, har til formål er at skabe et centrum for skiløb for personer med funktionsnedsættelser og udviklingshandicap. Vi vil skabe rammer og mulighed for, at de nye medlemmer – både bredden og eliten – kan komme med på ski, blive bedre og bedre og ellers nyde skiløbet i det fællesskab, som klublivet tilbyder, samt styrke de eliteløbere, der akkurat som klubbens øvrige eliteløbere har ambitioner og vilje til at dyrke skiløb på konkurrenceplan.

Udvalgskontakter

Formand og privatpraktiserende specialeergoterapeut:
Anne Gram Nielsen
tlf.: +45 2372 9107 eller mail: annegramnielsen@gmail.com

Medlem og Professionel Skiinstruktør:
Visti Lindemann
tlf.: +45 3024 0730 eller mail: vistilindemann@hotmail.com

Medlem og børnefysioterapeut:
Britta Andersen
tlf.: +45 2066 1785 eller mail: briddaandersen@gmail.com

Medlem og forælder til handicappet dreng:
Kasper Smidt Knudsen
tlf.: +45 2329 1442 eller mail: kasperrejse@hotmail.com

Udvalgets opgaver

Handikapudvalgets opgaver er:

  • At skabe et centrum i SH for PERSONER med fysiske handikap ELLER udviklingshandikap, som vil lære at løbe på ski, løbe på ski som breddeidræt eller dyrke skiløb på eliteplan.
  • At synliggøre og kommunikere at et handikap ikke er hindring for at stå på ski, når blot løberen har det rette udstyr og måske lidt mere støtte
  • At præsentere de forskellige muligheder for skiløb, personer med handikap har
  • At tiltrække breddeløbere blandt handikappede personer for herigennem bl.a. at KUNNE rekruttere skiløbere til elitetruppen
  • At sikre, at handikappede skiløbere deltager i SH’ s øvrige klubliv såvel som på SH’ s skiture for at eliminere den almindelige berøringsangst og synliggøre handikappede skiløberes muligheder for at løbe på ski
  • At være centrum for ny viden og vidensdeling om fysiske handikaps og skiløb samt om det tilgængelige nødvendige udstyr.
  • At være centrum for viden om behov for tilgængelighed på de destinationer, som der arrangeres skiture til.