Frivilligelisten

Holdet Frivilligelisten, som du på medlemsportalen finder på fanen Hold,  benytter vi til at registrer medlemmer, som i øjeblikket deltager eller fremadrettet har lyst til at hjælpe til som frivillig. Det kan være som turleder, busguide, i udvalgsarbejde eller bare på enkelte arrangementer, som praktiske hjælpere på dagen.

Når du står på Frivilliglisten kontakter vi dig mest for at vi kan få hjælp, når der er behov, men også for at komme med tilbud til frivillige.

Det kunne være tilbud om kurser, som tilbydes gratis igennem Dansk Idrætsforbund, eller arrangementer vi gerne vil tilbyde frivillige f.eks. som en del af fordelspakken på Copenhill eller så udvalgene kan mødes med frivillige, og danne netværk.