Forsikring når du rejser med Skiklubben Hareskov

Klubbens medlemmer er omfattet af Idrættens rejseforsikring, der er tegnet hos TRYG af DIF og DGI. Forsikringen dækker rejser overalt i verden, udenfor Danmark.

Forsikringen omfatter sygdom/tilskadekomst/dødsfald, hjemtransport, ansvar og afbestillingsforsikring.

Læs om forsikringen her

Skiklubbens ledere og trænere er også omfattet af en skades- og ulykkesforsikring. Hovedkriteriet er, at den pågældende udfører arbejde for klubben.

Det er vores vurdering, at der normalt ikke er behov for at tegne yderligere rejseforsikring i forbindelse med vores skiture.  Forsikringsselskaberne udbyder rejseforsikringer, der kan indeholde tillægsdækninger, f.eks. erstatningsrejse eller erstatning for ødelagte rejsedøgn, som ikke er dækket af idrættens rejseforsikring. Selskabernes tillægsdækninger kan også omfatte ulykkesforsikring der dækker varige men. Vi opfordrer medlemmerne til at læse betingelserne og foretage egen vurdering.

Forhåndsvurdering

Hvis en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget behandling mod en sygdom, kan der blive behov for, at Tryg’s samarbejdspartner Falck Global Assistance forhåndsvurderer deltageren før afrejse for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs.

I skadestilfælde

Forsikringens policenummer: 654-1.440.938.828

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Tryg Alarm på:

Telefon +45 44 20 26 76

Hvis skaden er sket

Hvis du har behov for at benytte idrætsrejseforsikringen kan du på destinationen ringe til det telefonnummer, der står på forsikringskortet, som du kan downloade via knappen herover. Her vil Tryg alarm sammen med dig, medrejsende eller turleder koordinere f.eks. din behandling på destinationen og din hjemtransport. Vi har erfaring for at normalt klares det meste direkte med Tryg alarm, men er der et krav om at du skal udfylde en skadesanmeldelse for at få omkostninger fra destinationen dækket, så kan du downloade blanketten “Skadesanmeldelse idrætsrejser” herunder, udfylde den og returnere den til info@hareski.dk.

Er du den frivillige (f.eks. instruktør eller turleder) der skal anmelde en arbejdsskade, skal du downloade blanketten til at anmelde arbejdsskade her på siden, som du udfylder og sender til info@hareski.dk, således at vi får alle oplysninger korrekt til at anmelde skaden. Husk også at medsende dokumentation, som f.eks. sygejournal og udgiftbilag, der skal vedhæftes. Herefter vil vores forretningsfører Sten Skjoldborg anmelde digitalt via EASY, som er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings elektroniske system til registrering af arbejdsulykker.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til Sten på 31400049.

Udvidet information findes hos http://www.idraettensforsikringer.dk, hvor også de nyeste dokumenter kan altid hentes på http://www.idraettensforsikringer.dk/Policer-og-betingelser, men vi forsøger altid at have opdaterede dokumenter her.

Covod-19 information

  • Er landet rødt/orange når rejses bestilles er der ikke mulighed for dækning på afbestillingsforsikringen.
  • Er landet rødt/orange når der rejses, er der ingen dækning for COVID-19 hændelser
  • Er landet gult/grønt når der rejses, er der ingen problemer og fuld dækning på forsikringerne