Forsikring når du rejser med Skiklubben Hareskov

Klubbens medlemmer er omfattet af Idrættens rejseforsikring, der er tegnet hos TRYG af DIF og DGI. Forsikringen dækker rejser overalt i verden, udenfor Danmark.

Forsikringen omfatter sygdom/tilskadekomst/dødsfald, hjemtransport, ansvar og afbestillingsforsikring.

Læs om forsikringen her

Skiklubbens ledere og trænere er også omfattet af en skades- og ulykkesforsikring. Hovedkriteriet er, at den pågældende udfører arbejde for klubben.

Det er vores vurdering, at der normalt ikke er behov for at tegne yderligere rejseforsikring i forbindelse med vores skiture.  Forsikringsselskaberne udbyder rejseforsikringer der kan indeholde tillægsdækninger, f.eks. erstatningsrejse eller erstatning for ødelagte rejsedøgn. Selskabernes tillægsdækninger kan også omfatte ulykkesforsikring der dækker varige men. Vi opfordrer medlemmerne til at læse betingelserne og foretage egen vurdering.

Forhåndsvurdering

Hvis en deltager i en planlagt idrætsrejse for nylig er blevet opereret, eller har modtaget behandling mod en sygdom, kan der blive behov for, at Trygs samarbejdspartner Falck Global Assistance forhåndsvurderer deltageren før afrejse for at sikre fuld forsikringsdækning undervejs.

I skadestilfælde

Forsikringens policenummer: 654-1.440.938.828

Er skaden sket, kan der døgnet rundt rettes henvendelse til Tryg Alarm på:

Telefon +45 44 68 82 00

Telefax +45 44 68 83 00

Hvis skaden er sket

Hvis du har behov for at benytte idrætsrejseforsikringen kan du på destinationen ringe til det telefonnummer, der står på forsikringskortet, som du kan downloade via knappen herover. Når du kommer hjem foreslår vi at du ringer til vores forretningsfører Sten Skjoldborg hvor I så kan afdække om du skal søge yderligere erstatning. Er du den frivillige (f.eks. instruktør eller turleder) der skal anmelde en arbejdsskade kontakter du også Sten Skjoldborg.

Udvidet information findes hos http://www.idraettensforsikringer.dk, hvor også de nyeste dokumenter kan altid hentes på http://www.idraettensforsikringer.dk/Policer-og-betingelser, men vi forsøger altid at have opdaterede dokumenter her.