CopenHill (Amager Bakke)

Skiklubben Hareskov er en del af projektet CopenHill (Amager bakke), idet vi har lavet en rammeaftale, der sikre os tider for fast træning på bakken, og får 20% rabat på både timepriser og faste abonnementer. Du opnår rabatten når du er fuldt medlem af Skiklubben Hareskov, og går ind på din personlige profil, hvor du kan trykke på en knap for at aktivere en voucherkode, der benyttes ved køb på Copenhill. Følg nyeste information på Copenhills hjemmeside www.copenhill.dk

Kort om oplæg til træning og arrangementer

Herunder er en oversigt over idéer til træning og andre arrangementer vi på tegnebordet, men selvfølgelig med forbehold eftersom flere af dise foreslag kræver, at vi kan skaffe frivillige til både koordinering (teamledere) og frivillige instruktører/trænere til selve undervisningen på bakken. Ønsker du at deltage, som frivillige i et Copenhill-udvalg, som teamleder, som instruktør eller bare har gode idéer til kommende udvalg, så skriv til copenhill@hareski.dk

“Mandag og onsdag aftenski” med skicafé

Fast ugentlig træning for hele klubben, som supplement til Aftenski på Vallåsen, men på lignende betingelse. Forslag: Tirsdage kl. 17-21, hvor man bestiller tider på bakken af en times varighed.

Ud over at klubmedlemmerne får en god aften på ski og lærer hinanden og klubbens instruktører bedre at kende, så skal der arbejdes med de 4 p’er piste, pukkel, porte og park (pudder udelades). Aftenski skal også kombineres med mulighed for et let måltid mad eller drikkevarer, som tilbydes både i bunden og på toppen af Copenhill. Perioder vil typisk være uden for sæsonen fra uge 19 til uge 50 måske med feriepauser.

Før og efter Turmøder

Vi vil tilstræbe afholdelse af klubturenes informationsmøder ude på Copenhill, således at deltagerne møder hinanden inden turen, få information om denne og stifter bekendtskab med Copenhill.

Her tænkes på et arrangement, der lægger vægt på en let forplejning i bunden eller på toppen af Copenhill eventuel inklusiv 1 times prøvetur for børn og unge sammen med turens instruktører, imens forældre får en forfriskning. Tilsvarende kan deltagerne møde hinanden efter en tur og se billeder og mødes med nye kammerater.

Mini Harekidz træning (FUNdamentals for 3-9 år)

Konceptet Mini Harekidz er træning for børn i alderen 3 til 9 år, hvor der er fokus på at børnene skal udvikle basale bevægelsesfærdigheder på ski, der danner fundamentet for yderligere udvikling. For de 3 til 5 årige vil en gang om ugen være passende, men for 6 til 9 årige kan træningshyppigheden sættes op til 2 gange pr. uge, hvor der i begge tilfælde er fokus på almen koordination og tekniktræning i form af sjove legebaserede øvelser. Her er primært tale om begynder og letøvet undervisning. Forslag: Lørdage og søndage kl. 10-11.

Harekidz BIG træning (”Lær at træne” for 10-12 år)

Konceptet Harekidz BIG er træning for børn i alderen 10 til 12 år, hvor der er fokus på at børnene skal etablere skitræning som en motiverende og fast træning 2-3 gange om ugen. Det primære vil være skiteknik med en langsom øgning af træningsmængde og –intensitet, herunder begynde specialisering. Her vil primært være tale om øvet til erfaren undervisning afhængig af hvor meget de har deltaget før eller været på klubture. Forslag: Weekender kl. 9-10 og mandag, onsdag og/eller torsdag kl. 17-18 og kl. 18-19

Skiteam træning

Aldersrelateret træning ”Træne for at træne” 13-16 år, Konkurrencetræning 17-19 år, Træne for at vinde 20+ år

For de yngste i denne gruppe skal der være fokus på øvelser der giver kondition og styrke. Senere vil stiger mængden af træning og skal nu have fokus på at kunne håndtere kravene i konkurrencesituationer, herunder både taktisk og psykologisk. Sidst kommer en optimering af de mentale færdigheder i forhold til at vinde en konkurrence.

I de fleste sportsgrene vil man træne 2 til 6 gange om ugen, men i dette tilfælde bør det nok være en kombination af træning på Copenhill og anden træning, hvilket kan være løb eller MTB på bakken. Ved hverdagstræning vil det være muligt med delvis brug af bakken, f.eks. onsdage kl. 19-21 eller kl. 20-22. Weekends træning vil kunne foregå fra kl. 7 til 9, men så kan hele bakken benyttes.

Freestyle træning

Aldersrelateret træning ”Træne for at træne” 13-16 år, Konkurrencetræning 17-19 år, Træne for at vinde 20+ år

For de yngste i denne gruppe skal der være fokus på øvelser der giver kondition og styrke. Senere vil stiger mængden af træning og skal nu have fokus på at kunne håndtere kravene i konkurrencesituationer., herunder både taktisk og psykologisk. Senere kommer en optimering af de mentale færdigheder i forhold til at vinde en konkurrence.

I de fleste sportsgrene vil man træne 2 til 6 gange om ugen, men i dette tilfælde vil det blive kombineret med en ugentlig træning, som foregår om mandagen i Søndersøhallen/Værløse med trampolin og skumgrav. Ved hverdagstræning kan vi kan ikke nødvendigvis reservere parken, men mindre det er tidligt om morgen eller meget sent om aftenen – forslag er lige nu onsdag kl. 17-20 og/eller fredag kl. 17-21. Weekends træning vil kunne foregå fra kl. 7 til 9, hvor det skal påregnes at der på det ordinære skiområde vil være opsat porte.

Klubtræning

Målsætning: Fast træning 1-2 gange om ugen for at hæve den enkeltes skiniveau uanset ens udgangspunkt. Træningen er fra alle uanset om man vil rykke fra begynder til letøvet eller man er ekspertskiløber, der vil have endnu mere kontrol over sin skiteknik, eller forberede sig til et instruktørkursus.

Denne træning har fokus på at have det sjovt på ski i socialt klubsamvær, samtidig med at du får udvikling af dit skiløb teknisk såvel og fysisk. På de lavere niveauer vil træningen være holdundervisning af 1-2 timer i perioder af 6 til 8 uger med klubbens egne instruktører. På de højeste niveauer vil træningen være en blanding af selvtræning og træning med de højtuddannede instruktører i klubben eller en uddanner fra DDS, bygget op omkring forskellige temaer tilpasset muligheder på Copenhill kombineret med andre aktiviteter i løbet af året, som forberedelse til DDS-kurser og/eller konkurrencer.

Træning tænkes opdelt på forskellige niveauer og fordelt på 5 træningsperioder, som uge 34-41, uge 43-50, uge 1-6 og uge 8-15, uge 20-25. Man skal ikke forvente at der vil være undervisning på alle niveauer i alle perioder, og hvor meget der kommer til at blive udbudt afhængiger af både antal frivillige teamleder og antal frivillige instruktører.

Workshops

Vi har også planlagt afholdelse af forskellige workshops, som er enkeltarrangementet til f.eks. instruktører, seniorer og handicap-skiløbere.

Workshops til instruktører kan være uddannelses for bedre Harekidz-træning eller efteruddannelse til at kunne gennemføre freestyle-træning. Det kan også være kurser som forberedelse til deltagelse på instruktørkurser. Workshops vil typisk ligge placeret sammen med øvrig træning der giver mening i forhold emnet.

Bruch-up træning for senior-skiløbere kombineret med spisning på restaurant eller top-bar kan også være en mulighed.

Specielle worksshops eller træningsforløb for personer med et handicap vil også være prioriteret, selv om klubben har som målsætning at denne skal være inkluderende ved f.eks. tirsdagstræningen

Foredrag og andre sociale arrangementer

Skiklubben har også et ønsker om afholdelse af foredrag om skisporten eller rejsemål eller bare en gåtur på bakken

Åben skole

Skiklubben Hareskov har en dialog i samarbejde med Copenhill om at kunne tilbyde åben skole koncepter til Københavns kommune og andre kommuner i hovedstaden, herunder også Furesø (klubben tilhørskommune), så skolebørn lærer alpint skiløb.

Der tages udgangspunkt i at skolebørn kan indgå i et forløb med minimum 3 lektioner af 3 timer på Copenhill. Der skal herefter laves en opfølgning med åbent hus á 2 timer, og deltagelse af forældre.

Piger og drenge, med anden etnisk baggrund end dansk, på ski

I samarbejde med DGI/DIF og gadeplansmedarbejdere fra Furesø kommune har vi et projekt om at få Piger og drenge, med anden etnisk baggrund end dansk, på ski sammen med rollemodeller. Der er søgt penge via fonde til projektet, hvilket forløber som vi har håbet på.

Senere håber vi erfaringerne kan benyttes i andre kommuner.

Kontakt

I øjeblikket koordineres projektet af klubbens forretningsfører, men der skal i første gang findes frivillige teamledere til at overtage koordinerering af de enkelte træninger og andre arrangementer. Meget vil dog blive sat op i vores medlemsportal for at gøre selv tilmeldingen nem både for medlemmer og teamlederne, så det primært er fremmøde og koordinering af selv træningen, der tager tid.

Har du mulighed for at være en af disse frivillige eller måske har du bare en idé til aktiviteter, så kontakt Skiklubben Hareskov, som følger

Sten Skjoldborg
Forretningsfører
copenhill@hareski.dk
Telefon: 3140 0049

Kort om rammeaftalen

  • Medlemmer får rabat på Copenhill abonnementer
  • Skiklubben afholder fast træning på bakken
  • Skiklubben afholder klubaftner på bakken
  • Samarbejde om Åben skole arrangementer
  • Aktivering af eliteløbere ved events (sponsering)
  • Samarbejde omkring vedligeholdelse
  • Samarbejde omkring børneområde og aktiviteter
  • Frivillige hjælpere får specielle tilbud
  • Nem administration
  • Fælles synlighed og omtale af hinanden og aktiviteter