CopenHill (Amager Bakke)

Skiklubben Hareskov er en del af projektet CopenHill (Amager bakke), idet vi har støttet projektet fra starten og har lavet en rammeaftale, der sikre os tider for fast træning på bakken, og 20% rabat på både timepriser, faste abonnementer og udlejningen, hvis det bestilles sammen med betaling på bakken. Du opnår rabatten når du er fuldt medlem af Skiklubben Hareskov, og går ind på din personlige profil, hvilket er beskrevet nærmere her på siden. Følg nyeste information på Copenhills hjemmeside www.copenhill.dk

Kort om oplæg til træning og arrangementer

Herunder er en oversigt over idéer til træning og andre arrangementer vi på tegnebordet, men selvfølgelig med forbehold eftersom flere af dise foreslag kræver, at vi kan skaffe frivillige til både koordinering (teamledere) og frivillige instruktører/trænere til selve undervisningen på bakken. Ønsker du at deltage, som frivillige i et Copenhill-udvalg, som teamleder, som instruktør eller bare har gode idéer til kommende udvalg, så skriv til copenhill@hareski.dk

Aftenski med skicafé

Fast ugentlig træning for hele klubben, som supplement til “Aftenski på Vallåsen”, men på lignende betingelse.

Ud over at klubmedlemmerne får en god aften på ski og lærer hinanden og klubbens instruktører bedre at kende, så vil der blive arbejdet med forskellige temaer tilpasset skiturene i løbet af året. Aftenski kan i princippet foregå en hvilken som helst aften, hvor vi startede med mandag og onsdag uden den store tilslutning, hvorfor dette er sat i bero. Vi tilbyder nu i stedet fredagsski på Copenhill til speciel rabatpris, imens vi venter på sne på Vallåsen. Læse mere om dette ved at trykke herunder:

Før og efter Turmøder

Vi vil tilstræbe afholdelse af klubturenes informationsmøder ude på Copenhill, således at deltagerne møder hinanden inden turen, få information om denne og stifter bekendtskab med Copenhill.

Her tænkes på et arrangement, der lægger vægt på en let forplejning i bunden eller på toppen af Copenhill eventuel inklusiv 1 times prøvetur for børn og unge sammen med turens instruktører, imens forældre får en forfriskning. Tilsvarende kan deltagerne møde hinanden efter en tur og se billeder og mødes med nye kammerater.

Mini Harekidz træning (FUNdamentals for 3-9 år)

Konceptet Mini Harekidz er træning for børn i alderen 3 til 9 år, hvor der er fokus på at børnene skal udvikle basale bevægelsesfærdigheder på ski, der danner fundamentet for yderligere udvikling. For de 3 til 5 årige vil en gang om ugen være passende, men for 6 til 9 årige kan træningshyppigheden sættes op til 2 gange pr. uge, hvor der i begge tilfælde er fokus på almen koordination og tekniktræning i form af sjove legebaserede øvelser. Her er primært tale om begynder og letøvet undervisning. Status: .Vi mangler både frivillige og interesse fra nok medlemmer, hvorfor træningen er udsat 27/7-2020 Sten

Harekidz BIG træning (”Lær at træne” for 10-12 år)

Konceptet Harekidz BIG er træning for børn i alderen 10 til 12 år, hvor der er fokus på at børnene skal etablere skitræning som en motiverende og fast træning 2-3 gange om ugen. Det primære vil være skiteknik med en langsom øgning af træningsmængde og –intensitet, herunder begynde specialisering. Her vil primært være tale om øvet til erfaren undervisning afhængig af hvor meget de har deltaget før eller været på klubture. Status: Vi mangler både frivillige og interesse fra nok medlemmer, hvorfor træningen er udsat 27/7-2020 Sten

Skiteam træning

Aldersrelateret træning ”Træne for at træne” 13-16 år, Konkurrencetræning 17-19 år, Træne for at vinde 20+ år

For de yngste i denne gruppe skal der være fokus på øvelser der giver kondition og styrke. Senere vil stiger mængden af træning og skal nu have fokus på at kunne håndtere kravene i konkurrencesituationer, herunder både taktisk og psykologisk. Sidst kommer en optimering af de mentale færdigheder i forhold til at vinde en konkurrence.

I de fleste sportsgrene vil man træne 2 til 6 gange om ugen, men i dette tilfælde bør det nok være en kombination af træning på Copenhill og anden træning, hvilket kan være løb eller MTB på bakken. Status: Skiteamet træner på Copenhill om onsdagen, når der ikke er træningssamlinger i udlandet, men har sommerferiepause. Træninger vil blive annonceret på Facebook-gruppen. Tryk på den røde knap herunder for at gå direkte til skiteamets facebook-gruppe.

Freestyle træning

Vi ønsker at lave så meget freestyletræning som muligt i klubben både på Copenhill, men også kombineret med f.eks. vores træning om mandagen i Søndersøhallen/Værløse med trampolin og skumgrav. Ved træning på Copenhill er der mulighed for både træning i bunden lige før Amagerbakke, som ikke kræver liftkort og på selv bakken mod betaling af liftkort til Copenhill. Status: Freestyle teamet træner hver tirsdag fra kl. 18 til 20 både på det fri areal, og på selve bakken, hvor man skal reservere tid hos Copenhill. Tryk på knappen for at komme til tilmelding på medlemlemsportalen:

Klubtræning (Tekst under revurdering – se aftenski)

Målsætning: Fast træning 1-2 gange om ugen for at hæve den enkeltes skiniveau uanset ens udgangspunkt. Træningen er fra alle uanset om man vil rykke fra begynder til letøvet eller man er ekspertskiløber, der vil have endnu mere kontrol over sin skiteknik, eller forberede sig til et instruktørkursus.

Denne træning har fokus på at have det sjovt på ski i socialt klubsamvær, samtidig med at du får udvikling af dit skiløb teknisk såvel og fysisk. På de lavere niveauer vil træningen være holdundervisning af 1-2 timer i perioder af 6 til 8 uger med klubbens egne instruktører. På de højeste niveauer vil træningen være en blanding af selvtræning og træning med de højtuddannede instruktører i klubben, bygget op omkring forskellige temaer tilpasset muligheder på Copenhill kombineret med andre aktiviteter i løbet af året.

Træning tænkes opdelt på forskellige niveauer og fordelt på 5 træningsperioder, som uge 34-41, uge 43-50, uge 1-6 og uge 8-15, uge 20-25. Man skal ikke forvente at der vil være undervisning på alle niveauer i alle perioder, og hvor meget der kommer til at blive udbudt afhængiger af både antal frivillige teamleder og antal frivillige instruktører.

Workshops

Vi har også planlagt afholdelse af forskellige workshops, som er enkeltarrangementet eller worksshops over en periode til f.eks. instruktører, seniorer og handicap-skiløbere.

Bruch-up træning for senior-skiløbere kombineret med spisning på restaurant eller top-bar kan også være en mulighed.

Specielle worksshops eller træningsforløb for personer med et handicap vil også være prioriteret, selv om klubben har som målsætning at denne skal være inkluderende ved f.eks. tirsdagstræningen

På de højeste niveauer vil træningen være en blanding af selvtræning og træning med de højtuddannede instruktører i klubben eller en uddanner fra DDS, bygget op omkring forskellige temaer tilpasset muligheder på Copenhill kombineret med andre aktiviteter i løbet af året, som forberedelse til DDS-kurser og/eller konkurrencer.

Workshops til instruktører kan være uddannelses for bedre Harekidz-træning eller efteruddannelse til at kunne gennemføre freestyle-træning, og workshops vil typisk ligge placeret sammen med øvrig træning der giver mening i forhold emnet.

Det kan også være kurser til at forbedre egenfærdighed og som forberedelse til deltagelse på instruktørkurser, f.eks. hos Den Danske Skiskole. Netop denne workshop har vi allerede åbnet, som et 12 ugers forløb sammen med uddannere fra DDS. Tryk på den røde knap for at komme til denne beskrivelse under arrangementer:

Foredrag og andre sociale arrangementer

Skiklubben har også et ønsker om afholdelse af foredrag om skisporten eller rejsemål eller bare en gåtur på bakken

Åben skole

Skiklubben Hareskov har en dialog i samarbejde med Copenhill om at kunne tilbyde åben skole koncepter til Københavns kommune og andre kommuner i hovedstaden, herunder også Furesø (klubben tilhørskommune), så skolebørn lærer alpint skiløb.

Der tages udgangspunkt i at skolebørn kan indgå i et forløb med minimum 3 lektioner af 3 timer på Copenhill. Der skal herefter laves en opfølgning med åbent hus á 2 timer, og deltagelse af forældre.

Piger og drenge, med anden etnisk baggrund end dansk, på ski

I samarbejde med DGI/DIF og gadeplansmedarbejdere fra Furesø kommune har vi et projekt om at få Piger og drenge, med anden etnisk baggrund end dansk, på ski sammen med rollemodeller. Der er søgt penge via fonde til projektet, hvilket forløber som vi har håbet på.

Senere håber vi erfaringerne kan benyttes i andre kommuner.

Træningsstatus 27. juli 2020

Skiklubbens instruktører og aspiranter træner  på Copenhill, hver mandag og onsdag, men holder i øjeblikket sommerferiepause. Flere af dem forbereder sig til at kunne give vores medlemmer introduktion til  dryslope skiløb (Grøn Neveplast).
Har du et skiniveau fra letøvet til erfaren, så vil det være muligt få intro-instruktion ved at kontakte

Christian Hage (vores teamleder på Copenhill)

20% medlemsrabat

Du skal selv betale for dit skiløb på Copenhill, og bestille tider, hvilket du får nærmere besked om i e-mail, når du tilmelder dig. Husk dog at du får 20% rabat, som medlem af Skiklubben Hareskov, men kræver at du har din rabatkode klar ved køb. Hvordan får jeg koden?

 • Log din ind på https://medlem.hareski.dk
 • Vælg fanen Rabatordninger.
 • På siden finder du Copenhill rabatkode, som du kan skrive ned og bruges i voucher feltet, når man booker på copenhill.dk
 • Rabatkoden til Copenhill gælder på  – Skitid, Udstyr, Fordelskort, Årskort Hverdag, Årskort (Alle dage)
 • Husk koden må KUN bruges af medlemmer, og misbruges ordningen vil den lukke igen.

Kontakt

I øjeblikket koordineres projektet af klubbens forretningsfører, men der skal i første gang findes frivillige teamledere til at overtage koordinerering af de enkelte træninger og andre arrangementer. Meget vil dog blive sat op i vores medlemsportal for at gøre selv tilmeldingen nem både for medlemmer og teamlederne, så det primært er fremmøde og koordinering af selve træningen, der skal afsættes tid til som frivillig.

Har du mulighed for at være en af disse frivillige, eller måske har du bare en idé til aktiviteter, så kontakt Skiklubben Hareskov, som følger

Sten Skjoldborg
Forretningsfører
copenhill@hareski.dk
Telefon: 3140 0049

Kort om rammeaftalen

 • Medlemmer får rabat på Copenhill abonnementer
 • Skiklubben afholder fast træning på bakken
 • Skiklubben afholder klubaftner på bakken
 • Samarbejde om Åben skole arrangementer
 • Aktivering af eliteløbere ved events (sponsering)
 • Samarbejde omkring vedligeholdelse
 • Samarbejde omkring børneområde og aktiviteter
 • Frivillige hjælpere får specielle tilbud
 • Nem administration
 • Fælles synlighed og omtale af hinanden og aktiviteter

Click here to add your own text