Om login og klubbens IT

Skiklubben Hareskov benytter forskellige IT-løsninger til at understøtte klubbens drift. Disse kan du få adgang til via menuen ovenfor, afhængig af dine opgaver/rolle i klubben. Beskrivelser af de forskellige systemer finder du herunder:

Medlemsportalen (http://medlem.hareski.dk)

Medlemsportalen har alle medlemmer adgang til. Her kan du opdatere din profil og tilmelde dig betalingsarrangementer, herunder vores mange klubture.
Du skal benytte den e-mail, som er oplyst til klubben og et password udsendt pr. mail 9. juli 2016. Har du ikke modtaget et password, skal du kontrollere din mappe for uønsket mail. Du kan også trykke på linket "Glemt password" og oplyse din e-mail, hvorefter du får et link til at skifte password. Skulle du fortsat have problemer kan du kontakte: info@hareski.dk.


Hjemmesiden (www.hareski.dk)

Hjemmesiden er her vi præsenterer Skiklubben Hareskov, oplyser om alle vores aktiviteter og klubture. Vi benytter WordPress, som man logger sig på med den e-mail vi har importeret til systemet og en kode man får efter man har aktiveret sin profil (Ses i højremenu, hvis du ikke er logget på). Alt efter brugerniveau får man adgang til at kunne administrer siden og se udvalgte sider, der kun er tilgængelige for frivillige og ved gruppemedlemsskab. Den almindelige brugeradgang til denne side vil blive udfaset, således at der kun er adgang for frivillige. Medlemmer henvises i stedet til medlemsportalen for administration af profil og tilmeldinger.


Office 365

Vi benytter Office 365, herunder bl.a. mailsystem og sharepoint, til intern kommunikation imellem frivillige, medlemmer og samarbejdspartnere, samt til opsamling af deltagerinformation til især arrangementer, der ikke kræver betaling. Alle frivillige bliver oprettet som brugere og vi opretter også forskellige e-mail konti til f.eks. klubturene, hvor turlederne får adgang.


Foreningsadministrator

Vi benytter www.foreningsadministrator.dk som medlem- og betalingssystem (medlemsportalen). Se ovenstående forklaring af "Medlemsportalen". Vores forretningsfører og bestyrelsen har udvidet adgang til systemet. Det samme gælder turledere, der får en mere begrænset udvidet adgang, således at de kan administrere deres klubture og have adgang til de enkelte turkonti. Foreningsadministrator bruges derudover til medlemshåndtering, opkrævning af kontigent, indmeldelser og som regnskabssystem.


Mailchimp

Vi benytter Mailchimp til udsendelse af klubbens nyhedsbreve. Disse sendes ud til både medlemmer og andre interesserede, som har tilmeldt sig klubbens nyhedsbrev. Vores generelle nyhedsbrev sendes til alle registrerede medlemmer. Er man ikke medlem i klubben kan man tilmelde sig nyhedsbrevet nederst på forsiden af www.hareski.dk. Klubben udsender også et nyhedsmail til alle instruktører, der har tilmeldt sig dette, hvilket sker fra gruppens side http://www.hareski.dk/grupper/instruktoerer/. Det sidste nyhedsbrev er til sponsorer og samarbejdspartnere, som udvælges af sponsorudvalget. Det er typisk medlemmer af PR-udvalget, instruktørudvalget, klubbens kommunikationsmedarbejder og forretningsføreren, der arbejder med Mailchimp.


SurveyMonkey

Vi ønsker hele tiden at forbedre Skiklubben Hareskovs tilbud til medlemmerne. I den forbindelse sender vi spørgeundersøgelser til alle medlemmerne og især deltagere på klubture. Til dette arbejde benytter vi SurveyMonkey, som primært benyttes af klubbens bestyrelse og forretningsføreren.

Login på medlemsportalen:

På medlemsportalen medlem.hareski.dk bliver man meldt ind i klubben, opdaterer man sine medlemsdata og tilmelder sig betalingsarrangementer/ ture. Her har alle medlemmer adgang med sin e-mail.

Medlemsportal

Tilmeld dig klubbens nyhedsbrev

Login til til www.hareski.dk (ikke medlemsportal)

Herunder kan frivillige foretage login til denne hjemmesiden www.hareski.dk for at kunne vedligeholde siden og lægge nyheder op. De fleste sider er synlig for alle besøgende, men der kan være enkelte beskyttede områder med information til lukkede grupper. Kontakt forretningsføreren, hvis du har behov for adgang.