Hvem er online?

Der er i øjeblikket ingen medlemmer logget på

Kalender

Forsikring

Medlemsklubber under DIF og DGI har indgået en forsikringsaftale med forsikringsselskabet Tryg. Den indeholder bl.a. en ansvars-, retshjælps- og arbejdsskadeforsikring for medlemmer der udfører et arbejde for klubben, fx turledere, instruktører, trænere og portvagter.

For alle klubbens medlemmer er der også tegnet en Idrætsrejseforsikring.

Idrætsrejseforsikringen dækker ansatte og frivillige ledere, instruktører, personale og idrætsudøvere under rejser overalt i verden uden for Danmark. Også udenlandske idrætsudøvere og ledere, der er inviteret til Danmark af en forening eller organisation, er dækket af forsikringen.

Forsikringen dækker, hvis en person på en idrætsrejse i udlandet kommer til skade og har brug for at blive behandlet på skadestue, hospital eller lignende, og hvor der ikke er dækning via Den offentlige Rejsesygesikring (det gule sygesikringskort). Forsikringen dækker også, hvis der er brug for at transportere en tilskadekommen hjem til Danmark, ligesom udgifter til sygeledsagelse og eventuel tilkaldelse af pårørende også er dækket. Vær opmærksom på, at Idrætsrejseforsikringen ikke dækker idrætsudøvere og udenlandske gæsters følger af en eventuel ulykke. Det gør til gengæld en personlig ulykkesforsikring, hvis medlemmet har tegnet en.

Forsikringskort her Forsikringspolice her

Læs mere om idrætsrejseforsikringen her:

www.idraettensforsikringer.dk og se oversigt over fælles forsikringer samt betingelser via dette link: policer og betingelser.

I øvrigt anbefaler klubben at man tegner eventuelle rejse- og afbestillingsforsikringer som en udvidelse af egen familie-/indboforsikring.

Vigtigt:
Er du med som gæst på et af Skiklubben Hareskovs arrangement eller ture, f.eks. Aftenski på Vallåsen, så er du ikke dækket af forsikringsaftalen, og du er selv ansvarlig for at tegne en forsikring. Er du gæst igennem en tilsvarende skiklub under DIF eller DGI er forsikringsaftalen gældende, men du er selv ansvarlig for dokumentation herfor.

Add a comment

You must be logged in to comment.

Sponsorer