Sæsonens skiture

Næsten alle sæsonens klubture vil blive lagt op inden skolestart, uge 7 turene dog inden 1. august med angivelse af hvornår de åbner for tilmelding. Der er visse klubture i uge 7, som er meget populære, og disse ture vil i år blive åbnet i en prioritet rækkefølge med én dags mellemrum, indtil alle uge 7 ture er åbne. Øvrige ture uden for uge 7 vil blive lagt op med angivelse af dato, for hvornår de bliver åbnet, så hold øje med disse.

Man tilmelder sig i 2 forløb, først trin med valg af familiemedlemmer og betaling af depositum, og herefter trin 2 med valg af deltagertype/pris og bestilling af tilvalg.

Planlagte skiture

Herunder er planlagte skiture for indeværende og kommende sæson. På hver tur vil der være et link over til vores tilmeldingssystem, enten direkte til den enkelte tur eller til den samlede oversigt over arrangementer, hvor man kan finde alle arrangementer http://medlem.hareski.dk/event

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Skiklubben Hareskov Generalforsamling 2018

   

Der indbydes hermed til Generalforsamling torsdag den 20. september 2018

Link til referat: Link på vej

Sæt allerede nu kryds ved torsdag d. 20. september 2018 kl. 18:00. Tilmelding skal ske inden mandag den 17. september kl. 21, så vi ved hvor mange der skal laves biksemad til. Tilmelding foregår via den nye medlemsportal ved at følge linket: Tilmelding til generalforsamling

Sted:

Klubhuset, Poppel alle 14, 3500 Værløse

Dagsorden

 1. Valg af Dirigent – Forslag Kuno Brodersen
 2. Formandens beretning v/Steen Rath – SH – Formandens beretning 2017-18
 3. Udvalgsformændenes beretning
  1. Alpin udvalget (Skiteamet) v/Jakob Støvring Sørensen – Alpin Udvalget’s beretning 2017_18
  2. Freeskiingudvalget (Team freestyle) v/Marie-Louise Andreassen – Alpin Udvalget’s beretning 2017_18
  3.  Instruktørudvalget v/Benjamin Fardan Nodal – IU årsberetnings 2017-18
  4. Vallåsenudvalget v/Søren Bank Årsberetning, Vallåsenudvalget 2018 v1.1
  5. Handicapudvalget v/Visti Lindemann – SH Generalforsamling årsberetning HU sep. 2018
  6. Skiklubben Hareskov Seniorudvalg (SHS) v/(Anne Gram) – SHS årsberetning 2017-2018
  7. Forretningsførerens koordinering
   1. Turledergruppen
   2. IT-gruppen
   3. Mediegruppen
   4. Sponsor- og tøjgruppen
   5. Mediegruppen
   6. Harekidzgruppen
   7. Copenhill-gruppen
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse v/Arne List Årsrapport 17&18
 5. Fastlæggelse af indskud og kontingent v/Arne List
 6. Behandling af forslag
  1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer 2018, ver 3.0
 7. Valg af formand -Formanden Steen Rath (på valg, genopstiller)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  1. Søren Klint, Kristian Rickardt og Arne List (Kasserer) er på valg. Alle tre modtager genvalg.
  2. Marie-Louise Andreassen og Jakob Støvring Sørensen er på valg som suppleanter. Begge modtager genvalg.
 9. Valg af revisorer og revisor suppleant.
  1. Mette Knudsen på valg, genopstiller
  2. Jørgen Lindhoff  er på valg som revisorsuppleant for 1 år (genopstiller)
 10. Eventuelt
  1. Udnævnelse af æresmedlem
  2. Poul Andersens vandrepokal

Forslag til behandling og beslutning på generalforsamlingen skal være formanden Steen Rath eller forretningfører Sten Skjoldborg i hænde senest d. 15. august 2016.

Steen Rath: sr@hareski.dk

Sten Skjoldborg: ss@hareski.dk

Details

Date:
20. September 2018
Time:
18:00 - 20:30
Event Categories:
,