Bestyrelsen og dens arbejde

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, og 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for klubbens løbende drift over for generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordensregler og kan nedsætte udvalg efter behov.

I skisæsonen fra september til april mødes bestyrelsen typisk en gang om måneden, og lidt mindre uden for sæsonen. Bestyrelsen afholder en gang om året et bestyrelsesseminar af flere dages varighed for at gå mere i dybden, og justere klubbens strategi.
Ud over denne mødeaktivitet deltager flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i et eller flere udvalg. Bestyrelsen udpeger også medlemmer til at deltage i arbejdet hos Danmarks Skiforbund.

Bestyrelsen har ansat en forretningsfører til at varetage den daglige drift.

I sæson 2018/19 består bestyrelsen af følgende personer:

Steen Rath, Formand
Jesper Bauer Marr Ljungberg, Næstformand
Arne List, Kasserer
Martin Lund Mogensen, Bestyrelsesmedlem
Kristian Rickardt, Bestyrelsesmedlem
Søren Bank, Bestyrelsemedlem
Søren Klint, Bestyrelsesmedlem

Jakob Støvring Sørensen, Suppleant
Marie-Louise Andreassen, Suppleant

Det vil vi

Bestyrelsen har opstillet følgende vision for Skiklubben Hareskov:

”Skiklubben Hareskov vil være en førende idrætsklub indenfor dansk skisport, hvor vi på alle niveauer bliver bedre på ski og sammen deler oplevelser året rundt”.

I tilknytning til visionen er der sat nedenstående pejlemærker for klubbens arbejde:

Vores mål er

  • At medvirke til at udvikle såvel eliten som bredden indenfor dansk skisport.
  • At medvirke til konstant at udvikle skiløberens skimæssige egenfærdighed.
  • At medvirke til at styrke de sociale og idrætsmæssige relationer imellem klubbens medlemmer.
  • At være Danmarks mest attraktive klub for instruktører.
  • At være den foretrukne skiklub for børn og børnefamilier.

For at være sikker på at vores mål også lever op til medlemmernes, har vi lavet følgende medlemsundersøgelse: