Bestyrelsen og dens arbejde

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, og 2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig for klubbens løbende drift over for generalforsamlingen. Bestyrelsen fastsætter klubbens ordensregler og kan nedsætte udvalg efter behov.

I skisæsonen fra september til april mødes bestyrelsen typisk en gang om måneden, og lidt mindre uden for sæsonen. Bestyrelsen afholder en gang om året et bestyrelsesseminar af flere dages varighed for at gå mere i dybden, og justere klubbens strategi.
Ud over denne mødeaktivitet deltager flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i et eller flere udvalg. Bestyrelsen udpeger også medlemmer til at deltage i arbejdet hos Danmarks Skiforbund.

Bestyrelsen har ansat en forretningsfører til at varetage den daglige drift.

Politikker, regler og vedtægter

Respekt og sund fornuft er det bærende kodeks i Skiklubben Hareskov. På nogle få områder har bestyrelsen dog fundet det formålstjenligt at vedtage nogle politikker. Ønsker du at læse om de enkelte politikker kan du åbne for dem herunder: