Hvem er online?

Der er i øjeblikket ingen medlemmer logget på

Alpine færdselsregler

Skiløbernes færdselsregler. Dette er et sæt regler udarbejdet af Det Internationale Skiforbund (FIS) med juridisk gyldighed.

Hensyn til andre
En løber skal respektere andre løbere og ikke udsætte dem for fare.
Kontrol af fart og adfærd
En løber skal altid være i kontrol. Fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejrlig, sigtbarhed og tæthed af trafik på pisten.
Valg af spor
En bagfra kommende løber skal vælge sit spor, så han ikke er til fare for de forankørende
Overhaling
En løber kan overhale ovenom, nedenom, til højre og til venstre forudsat, at den langsomme får plads til alle sving og bevægelser, kontrollerede som ukontrollerede.
Start
Inden løbet startes, genoptages efter standsning eller klatring op ad pisten, skal en løber orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare.
Standsning på pisten
En løber må aldrig standse på pistens snævre eller uoverskuelige partier med mindre det er strengt nødvendigt. Ved fald på snævre og uoverskuelige partier skal løberen fjerne sig fra området hurtigst muligt.
Til fods på pisten
Hvis det er nødvendigt for en løber at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i pistens kant.
Skiltning
En løber skal respektere skiltningen i terrænet, påbud og advarsler.
Hjælp ved ulykker
Enhver løber er forpligtiget til at yde hjælp ved ulykker.
Identifikation
Ved uheld skal enhver løber og ethvert vidne udveksle navne og adresser også selvom de ikke er involverede i uheldet.

Disse regler kan også læses med kommentarer i den originale tekst på Danmarks Skiforbunds hjemmeside.

Test dig selv

Test dig selv og se om du kan reglerne i denne skiquiz.

Add a comment

You must be logged in to comment.

Sponsorer